Koulumateriaaleja rauha-teemasta

1. Oppitunti- ja päivänavausmateriaalia #rauhasta yläkouluun

Tästä materiaalipaketista löydät yläkouluun sopivia tuntityöskentelyjä sekä päivänavauksen toteutettavaksi esimerkiksi kansainvälisenä rauhan päivänä 21.9.

Materiaali liittyy perusopetuksen laaja-alaisen osaamisen alueeseen L2: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu. Lisäksi aineisto liittyy eri oppiaineista ainakin uskonnon, elämänkatsomustiedon, historian, yhteiskuntaopin, maantiedon ja kuvaamataidon tavoitteisiin.

Materiaalin ovat tuottaneet Suomen ev.-lut. kirkko, Nuori kirkko ry ja Suomen Lähetysseura.

Lataa materiaalipaketti tästä

2. Koulumateriaalia #rauhasta alakouluun ja esiopetukseen: Esikuvallinen henkilö -sarja

Tavoitteet: Tutustua tunnettuihin rauhantekijöihin ja kansainväliseen rauhantyöhön sekä huomata, että jokainen voi omalla toiminnallaan edistää rauhaa lähellään ja kaukana.

Sopii: rauha- ja ihmisoikeuskasvatukseen sekä historian ja yhteiskunnallisten asioiden tuntemuksen edistämiseen esi- ja alkuopetuksessa, soveltaen myös myöhemmillä luokka-asteilla eri oppiaineissa. Sopii erityisesti teematyöskentelyksi kansainväliseen rauhanpäivään 21.9. ja Martti Ahtisaari –päiviin, jotka sijoittuvat Martin päivän ympärille 10.11.

Kesto: 15-30 min riippuen keskusteluun ja mahdollisiin lisätehtäviin käytetystä ajasta

Kolme elämänkertaan perustuvaa tuntityöskentelyä kolmesta Nobelin rauhanpalkinnon saaneesta henkilöstä:

  1. Henri Dunant, Punainen risti ja Punainen puolikuu –järjestöjen perustaja
  2. Martin Luther King Jr., mustien ihmisoikeustaistelija
  3. Martti Ahtisaari, rauhanneuvottelija, Suomen presidentti

Lataa materiaalipaketti tästä