COMPASITO – Lapsen oikeudet toiminnallisesti

COMPASITO – Lapsen oikeudet toiminnallisesti

Hauskasti vakavaa asiaa!

Koulutuksessa tehdään ja koetaan Compasiton eri aktiviteetteja ja saadaan tietoa ihmisoikeuksista. Tarkoituksena on antaa osallistujille maistiainen erinomaisesta materiaalista, jota voi hyödyntää kerhoissa, partiossa, riparilla ja jopa isoskoulutuksessa.

Compasito on Euroopan neuvoston tuottama lasten ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja. Sen teemoina ovat muun muassa perhe-elämä, syrjimättömyys ja tasa-arvo. Toiminnallisen tilauskoulutuksen kohderyhmänä on seurakunnan kasvatustyötä tekevät työntekijät ja vapaaehtoiset.

X