Koulutus – äXäri: Ohjaajakoulutus

äXäri-ohjaajakoulutus

Action for life / äXäri -kurssit vahvistavat 10-17-vuotiaiden nuorten yhdessä tekemisen taitoja. äXäri-ohjaajakoulutuksessa pätevöidyt ohjaamaan kursseja, jotka parantavat nuorten tiimityötaitoja ja tekevät ryhmien työskentelystä toimivampaa.

äXäri-ohjaajiksi voivat kouluttautua esimerkiksi nuorisotyönohjaajat, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajat, opettajat sekä urheiluseurojen valmentajat.

Ohjaajakoulutuksen tavoitteet

äXäri-ohjaajakoulutuksen jälkeen osallistuja:

  • ymmärtää äXäri-kurssien rakenteen, menetelmät ja periaatteet sekä osaa toteuttaa kursseja oman alueensa kontekstissa
  • osaa kehittää omia tiimityö- ja vuorovaikutustaitojaan
  • osaa ohjata nuoria tiimityö- ja vuorovaikutustaitojen oppimisessa teorian ja harjoitusten kautta.

Ohjaajakoulutuksen sisältö

Ohjaajakoulutus on laajuudeltaan 5 opintopistettä. Koulutukseen sisältyy kaksi kolmen päivän kestoista lähijaksoa, etätehtäviä sekä ensimmäisen äXäri-kurssin ohjaaminen. Ohjaajakoulutuksen ensimmäisellä lähijaksolla keskitytään kokemaan itse äXäri-kurssin harjoitteita. Jotta ohjaajakoulutuksessa olevat voisivat saada omakohtaisen kokemuksen, he osallistuvat ensin aina itse harjoituksiin, joita he myöhemmin vetävät ryhmille.

Toisella lähijaksolla painotutaan ohjaajuuden kysymyksiin: harjoitellaan ohjaamista, saadaan palautetta ja opitaan kurssin käytännön järjestämiseen liittyviä asioita.

Koulutuksessa osallistuja:

  • Osallistuu harjoitukseen, jotta saisi käsityksen miten se toimii.
  • Johtaa harjoitusta – järjestää, organisoi, antaa ohjeita ja valvoo harjoitusta sekä kyselee jälkeenpäin tuloksista ohjaajan ominaisuudessa.
  • Tarkkailee harjoitusta ja antaa palautetta – laajentaa omia tarkkailijan taitojaan ja antaa kirjallista sekä suullista palautetta yksittäisille osallistujille ja ryhmälle.
  • Ottaa opikseen – kokemuksista ja oppimisesta. Oppii palautteesta, keskusteluista ja kokemuksista omia oppituntejaan varten.

Saat ohjaajakoulutuksessa ohjaajan käsikirjan, jossa on yksityiskohtaiset suunnitelmat äXäri-peruskurssin eri teemoja varten. Ohjaajan käsikirjassa on selkeitä ohjeita alustuksiin, harjoitusten tehtäväksiantoihin, purkukeskusteluihin sekä kurssin muiden osioiden toteuttamiseen. Ohjaajan materiaali on tarkoitettu ainoastaan koulutuksen käyneen ohjaajan käyttöön.

Koulutus pätevöittää ohjaamaan äXäri -peruskursseja kurssimateriaalia käyttäen. Osallistujan peruskurssimateriaali on mahdollista tilata sähköisesti.

äXäri-peruskurssin sivulta  löydät kurssin sisällön ja käsiteltävät aiheet!

äXäri-ohjaajakoulutukseen osallistuneiden kommentteja

“Opi toiminnallisten menetelmien kautta ohjaamaan kurssia, jolla nuoret oppivat toiminnallisten menetelmien avulla vuorovaikutus- ja tiimityö taitoja!”

 “äXäri -ohjaajakoulutus oli käymistäni kirkollisista koulutuksista kenties paras. Toiminnan ja teorian suhde oli sopiva – eli toimintapainotteinen.”

“äXäri-kurssilla opit ohjaamaan ryhmiä niin, että he löytävät itsestään uusia puolia ryhmän jäseninä ja ihmisinä (ja opit samalla itsekin).”

Koulutukset vuonna 2018

Ajankohta: 5.-7.2. ja 12.-14.3.2018

Paikka: Järvenpää, Seurakuntaopisto

Osallistumismaksu: Nuori kirkko ry:n jäsenseurakunnat 610 € / 680 € muut. Täysihoito noin 400 € sisältäen molemmat lähijaksot. Pelkät ateriat noin 145 €.

Yhteistyökumppanit: Agricola-opintokeskus

Ilmoittautumiset: 15.12.2017 mennessä täällä.

Koulutuksessa noudatetaan Nuori kirkko ry:n peruutusehtoja.

Tilaa koulutus omaan seurakuntaasi

Haluaisitteko äXäri-ohjaajakoulutuksen omaan seurakuntaanne? Ottakaa yhteyttä koulutussuunnittelija Sanna Jattuun (yhteystiedot alla), niin keskustellaan lisää toiveistanne. Koulutus voidaan järjestää myös tilauksesta esimerkiksi seurakunnalle tai rovastikunnallisena yhteistyönä!

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Sanna Jattu
p. 040 010 5072
sanna.jattu(at)nuorikirkko.fi

Lisätietoa koulutuksesta:
Action for Excellence International (AEI) kotisivut

X