Koulutus – Haastavat nuoret rippikoulussa

Haastavat nuoret rippikoulussa

Kohtaatko työssäsi nuoria, joiden kanssa yhteistyö on hankalaa? Onko sinulla kokemuksia kuormittavista tilanteista? Osaatko tukea ja kannustaa erilaisia nuoria?

Et ole suinkaan ainoa, joka työskentelee samankaltaisten asioiden edessä. Koulutukseemme on osallistunut jo 450 seurakuntien työntekijää! Tule sinäkin kurssillemme syventämään osaamistasi kohdata hankalia tilanteita. Kohtaamiset nuorten kanssa ovat ainutlaatuisia, sillä tilanteet ja ihmiset vaihtuvat. Koulutuksessa painotetaan työntekijän omien tunteiden ja haastavien tilanteiden aiheuttamien reaktioiden läpikäyntiä. Koulutuksen myötä työntekijällä on paremmat valmiudet toimia itselleen haastavissa tilanteissa tarkoituksenmukaisella tavalla, sillä hän on tietoisempi omista tunteistaan ja toimintatavoistaan.

Koulutuksen on koettu antavan uutta perspektiiviä niin kuormittaviin tilanteisiin kuin rippikoulutoimintaankin. Monet koulutukseen osallistuneista ovat muuttaneet omia ja seurakuntansa rippikoulukäytäntöjä siihen suuntaan, että ne sopivat entistä paremmin kaikenlaisille nuorille.

Lähestymistapa ja oppimistavoitteet

Koulutuksessa painotutaan tarkastelemaan ohjaajan omia tunteita, tulkintoja ja toimintatapoja voimakkaammin kuin analysoimaan haastavaksi koettuja nuoria. Prosessissa on tilaa pohtia omaa suhtautumistaan rippikoulussa toimimiseen ja nuorten kanssa työskentelemiseen. Koulutus palvelee hyvin myös RKS 2001:n syventämistä tai valmistautumista uuteen rippikoulusuunnitelmaan.

Haastavat nuoret rippikoulussa -koulutuksen osaamistavoitteet

  • Osallistuja jäsentää omia tunteitaan, reaktioitaan ja tulkintojaan hänelle haastavien nuorten kohtaamisessa.
  • Osallistuja osaa soveltaa tarkoituksenmukaisia toimintatapoja itselleen haastavissa rippikoulutilanteissa

Sisällöt ja työtavat

Koulutuksen sisältöjä ova esimerkiksi:

  • Minä suhteessa haastavasti käyttäytyvään nuoreen
  • Minä oppimisen mahdollistajana ja arvioijana
  • Minä vetäytyvän nuoren havainnoijana ja kohtaajana

Koulutuksen työtavoissa painotetaan rippikoulujen ohjaajien oman prosessoinnin mahdollistamista. Aktivoivat ja osittain toiminnalliset menetelmät pyritään valitsemaan sellaisiksi, joita soveltamalla ohjaaja saa välineitä haastavien nuorten oppimisen ohjaamiseen rippikoulussa.

Laajuus

Koulutus voidaan toteuttaa kestoltaan 1-3 lähipäivän mittaisena. Opintopistemäärä määräytyy lähipäivien ja etätehtävien määrän mukaan.

Tilaa koulutus omaan seurakuntaasi

Haastavat nuoret rippikoulussa -koulutusta on mahdollista järjestää myös tilauskoulutuksena. Innostakaa myös työtoverinne mukaan pohtimaan erilaisten nuorten kohtaamista ja saamaan välineitä rippikoulutyöhön. Tilauskoulutus voidaan järjestää esimerkiksi yhdelle seurakunnalle, seurakuntayhtymälle tai rovastikunnallisena yhteistyönä. Tilauskoulutuksen hinta määrittyy tapauskohtaisesti, sillä siihen vaikuttavat koulutuksen laajuus, osallistujamäärä ja käytettävät materiaalit.

Haluaisitteko Haastavat nuoret rippikoulussa -koulutuksen omaan seurakuntaanne? Ota yhteyttä koulutussuunnittelija Sanna Jattuun (yhteystiedot alla), niin keskustellaan lisää toiveistanne koulutuksen sisältöjen ja toteuttamisen suhteen. Koulutus voidaan järjestää myös seurakuntayhtymälle sekä rovasti- tai hiippakunnallisena yhteistyönä!

Lisätietoja
Sanna Jattu, koulutussuunnittelija
X