Koulutus – Havainnointi varhaiskasvattajan työn tukena

Havainnointi varhaiskasvattajan työn tukena

Havainnoinnin menetelmien tunteminen ja hallitseminen varhaiskasvatuksessa auttaa kasvattajaa suunnittelemaan työtään paremmin lapsen ja lapsiryhmän tarpeet huomioiden. Lisäksi havainnointi auttaa kasvattajaa oman ammattitaidon vahvistamisessa. Koulutuksessa tutustutaan havainnoinnin perusperiaatteisiin sekä havainnointiin varhaiskasvatuksen kehittämisen välineenä. Lisäksi koulutuksessa harjoitellaan havainnointia.

Keskeisiä käsitteitä: pedagoginen havainnointi, lapsihavainnointi, Vasu 2016, lapsilähtöisyys,
osallisuuden vahvistaminen

Tehtäväalue: Kasvatus
Toteuttaja: Nuori Kirkko ry
Tiedustelut: Varhaiskasvatuksen kouluttaja Johanna Heikkinen, johanna.heikkinen@nuorikirkko.fi

X