Koulutus – Ilmiölähtöisyys varhaiskasvatuksessa

Ilmiölähtöisyys varhaiskasvatuksessa

Muuttuvat käsitykset kasvatuksesta ja oppimisesta haastavat varhaiskasvattajaa. Ilmiölähtöisyys on aikamme ilmiö, joka puhututtaa kasvatuksen kentällä. Ilmiölähtöisyydessä kasvatusta ja opetusta suunnitellaan lapsen omasta kokemusmaailmasta lähtien yhdessä lapsen kanssa. Ilmiölähtöisen oppimisen kautta voidaan innostua yhdessä. Koulutuksessa tutustutaan ilmiölähtöisen oppimisen ja kasvatuksen periaatteisiin ja harjoitellaan ilmiölähtöistä suunnittelua.

Keskeisiä käsitteitä: ilmiöpedagogiikka, ilmiölähtöisyys, laaja-alaisen osaamisen alueet, motivaatio, varhaispedagogiikka

Tehtäväalue: Kasvatus
Toteuttaja: Nuori Kirkko ry
Tiedustelut: Varhaiskasvatuksen kouluttaja Johanna Heikkinen, johanna.heikkinen@nuorikirkko.fi

X