Koulutus – Iltarukouksesta messuun – lapset jumalanpalveluselämässä

Iltarukouksesta messuun - lapset jumalanpalveluselämässä

Rukous on hengitystä. Hengellisyys on yhteyttä. Tievatuvan upeissa maisemissa työssä tarvittavat taidot lisääntyvät samalla kun itse virkistyy.

Opintopisteet: 1,5 Täydentävä koulutus
Osaamistavoitteet: Osallistuja ymmärtää jumalanpalveluselämän
roolin kasvatuksen kaaressa. Hän osaa tukea perheiden
iltarukousta sekä tutustuu tapoihin suunnitella ja toteuttaa
jumalanpalveluselämää yhdessä eri-ikäisten seurakuntalaisten
kanssa. Osallistuja tunnistaa liikkeen ja liikkumisen mahdollisuudet
jumalanpalveluselämässä.
Sisällöt: Iltarukouksen rooli jumalanpalvelusyhteyden
rakentamisessa, jumalanpalvelusyhteyden ja -hengen tukeminen;
rukousmateriaaleihin, lisävihkon virsiin ja uusiin raamattulauluihin
tutustuminen; alustuksia, keskustelua, liikkumista luonnossa omalle
kunnolle sopivalla tavalla
Rakenne: 3 lähiopiskelupäivää, orientoiva tehtävä
Kohderyhmät: Jumalanpalveluselämää suunnittelevat
moniammatilliset tiimit, kanttori, papit, lastenohjaajat,
nuorisotyöntekijät, diakonit
Osallistumismaksu: 230 € + täyshoito Tievatuvalla 60 € / vrk
(1 hh 10 € lisämaksusta). Koulutuksen kesto on 3 vrk,
etkojen kanssa 4 vrk.
Toteuttaja: Nuori kirkko
Tiedustelut: Anita Ahtiainen ja Mari Torri-Tuominen, Nuori kirkko

Koulutukset vuonna 2017: 6.-8.6.2017 Tievatupa, Saariselkä

X