Koulutus – K12-ohjaajakoulutus

K12-ohjaajakoulutus

Ohjaajakoulutus on osa Thomas Gordonin kehittämää kansainvälistä koulutusjärjestelmää, johon kuuluvat muun muassa Nuisku- ja Toimiva perhe -kurssit. Osallistuja tutustuu Gordonin perustaitoihin, joita ovat selkeä viestintä sekä kuuntelun ja ongelmanratkaisun taidot. Koulutus antaa valmiudet K12-kurssien vetämiseen omassa toimintaympäristössään, esimerkiksi seurakunnissa tai kouluissa. Koulutus on kaksiosainen. K12-ohjaajaksi pätevöityminen edellyttää myös 2. osaan osallistumista. Koulutus on osa kasvatuksen erityiskoulutuksen varhaisnuorisotyön osaa (35 op).

Koulutuksen osaamistavoitteet ovat

Osallistuja

  • tuntee kurssin jälkeen K12 -kurssin sisällön, menetelmät ja periaatteet sekä ja tietää Gordonin perustaidot eli selkeän viestinnän, kuuntelun ja ongelmanratkaisun taidot 
  • tunnistaa vuorovaikutus-tilanteissa vaikuttavia lainalaisuuksia ja kehittää omia vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitojaan
  • tutustuu K12-ohjaajan tehtäviin
  • osaa soveltaa periaatteita oman työnsä kontekstissa

K12 - ohjaajakoulutus 1. osa

Aika: 13.-15.2.2018
Paikka: Seurakuntaopisto, Järvenpää

Järjestäjät: Nuori kirkko ry, Agricola-opintokeskus ja Gordonin Toimivat Ihmissuhteet ry
Kohderyhmä: Nuorisotyöntekijät, papit
Laajuus (op): 2,5
Osallistumismaksu: 320 €/henkilö Nuoren kirkon jäsenseurakunnasta, 350 €/henkilö muut. sis. koulutuksen ja materiaalit, täysihoitomaksu arvio noin 200 € (2 hh). Lisämaksu 1 hh 12 €/majoitusvuorokausi. Pelkät ateriat noin 75 €. Tiedustelut koulutuksen käytännön järjestelyihin liittyen koulutukset@seurakuntaopisto.fi.
Ilmoittautuminen: 15.12.2017 mennessä https://www.webropolsurveys.com/S/8C3424755566452A.par
Lisätietoja: Kouluttaja Maara Kosonen, maara.kosonen@nuorikirkko.fi,
+358 400 541957
Muuta: Nuisku-, Toipe- ja Toiku-ohjaajat voivat pätevöityä osallistumalla koulutuksen 2. osaan. Osat 1 ja 2. muodostavat yhdessä Kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) vapaavalintaisen moduulin 5 op. Kasvatuksen erityiskoulutus (35 op) on rakenteeltaan moduulikoulutus ja muodostuu 7:stä 5 op:een laajuisesta moduulista. Erityiskoulutukseen kuuluu kolme koko kirkon kasvatustoimintaan liittyvää yhteistä moduulia sekä 4 vapaavalintaista moduulia kasvatuksen erityiskoulutuksesta tai muusta erityiskoulutuksesta. Lisätietoja moduulien valinnasta: www.sakasti.fi/koulutus

K12 - ohjaajakoulutus 2.osa

Aika: 13.-15.3.2018
Paikka: Seurakuntaopisto, Järvenpää

Järjestäjät: Nuori kirkko ry, Agricola-opintokeskus ja Gordonin Toimivat Ihmissuhteet ry
Kohderyhmä: Nuorisotyöntekijät, papit
Laajuus (op): 2,5
Osallistumismaksu: 320 €/henkilö Nuoren kirkon jäsenseurakunnasta, 350 €/henkilö muut. sis. koulutuksen ja materiaalit, täysihoitomaksu arvio noin 200 € (2 hh). Lisämaksu 1 hh 12 €/majoitusvuorokausi. Pelkät ateriat noin 75 €. Tiedustelut koulutuksen käytännön järjestelyihin liittyen koulutukset@seurakuntaopisto.fi.
Ilmoittautuminen: 30.1.2018 mennessä https://www.webropolsurveys.com/S/E3BE7E12882B6D3F.par
Lisätietoja: Kouluttaja Maara Kosonen, maara.kosonen@nuorikirkko.fi,
+358 400 541957
Muuta: Nuisku-, Toipe- ja Toiku-ohjaajat voivat pätevöityä osallistumalla koulutuksen 2. osaan. Osat 1 ja 2. muodostavat yhdessä Kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) vapaavalintaisen moduulin 5 op. Kasvatuksen erityiskoulutus (35 op) on rakenteeltaan moduulikoulutus ja muodostuu 7:stä 5 op:een laajuisesta moduulista. Erityiskoulutukseen kuuluu kolme koko kirkon kasvatustoimintaan liittyvää yhteistä moduulia sekä 4 vapaavalintaista moduulia kasvatuksen erityiskoulutuksesta tai muusta erityiskoulutuksesta. Lisätietoja moduulien valinnasta: www.sakasti.fi/koulutus

X