Koulutus – Kertomusten kautta – Raamattu Nuorisotyössä

Kertomusten kautta - Raamattu nuorisotyössä

Tule tarkastelemaan Raamattua kertomusten kautta! Kertomuksellinen lähestymistapa tekee tilaa erilaisille tulkintatavoille sekä nuoren elämän omille kysymyksille ja tarinoille. Tässä koulutuksessa etsimme Raamatuin kertomuksiin sellaisia lähestymistapoja, jotka kutsuvat sanoittamaan ja arvostamaan omia kertomuksia elämästä ja rakentamaan minuutta. Pyrimme löytämään itselle luontevia ja nuorille antoisia tapoja tuoda Raamattua ja nuoren elämää kohti toisiaan seurakunnan nuorisotyössä.

Koulutuksesta saat

• innostavia ja uusia työtapoja Raamatun käyttämiseen nuorten kanssa (esimerkiksi toiminnallinen kertomuksiin eläytyminen, kohti käyvät meditaatiot ja kuulokuvat)
• välineitä rakentaa merkityksellisiä siltoja Raamatun kertomusten ja oman elämän välille

Koulutuksen tavoitteet

• Osallistuja osaa jäsentää omaa suhdettaan Raamattuun itsensä ja seurakunnan nuorisotyön näkökulmasta.

• Osallistuja osaa soveltaa erilaisia työskentelytapoja, joiden kautta nuorten kertomukset elämästään ja Raamatun kertomukset voivat olla vuoropuhelussa toistensa kanssa.

Laajuus

Koulutukseen kuuluu ennakkotehtävä ja lähijakso (3 lähipäivää) ja se on laajuudeltaan 2 op.

Koulutuksen materiaaliin ja osallistumismaksuun kuuluu vuonna 2017 ilmestyvä uutuusmateriaali Painiva Jumala – yhdeksän niskalenkkiä Raamatusta (Granström, Hyvärinen, Kallinen, Laaksonen, Lehtonen-Inkinen, Paalanne, Poropudas, Lasten Kesus).

KOULUTUKSET VUONNA 2018

Ajankohta: 21.–23.5.2018
Paikka: Seurakuntaopisto, Järvenpää
Osallistumismaksu: 280 € Nuori kirkko ry:n jäsenseurakunnat / 310 € muut
(Helsingin hiippakunnan seurakunnille alennus 100 € / työntekijä)
Koulutuksen osallistumismaksuun sisältyy materiaali Painiva Jumala.
Täysihoito: noin 200 € 2 hh, (1 hh lisämaksu 12€/majoitusvuorokausi, pelkät ateriat n. 75€)
Ilmoittautumiset: 6.4.2018 mennessä täältä.
Yhteistyökumppanit: Agricola-opintokeskus, Helsingin hiippakunta

Koulutuksessa noudatetaan Nuori kirkko ry:n peruutusehtoja.

Tilaa koulutus omaan seurakuntaasi!

Haluatko tilata koulutuksen omaan seurakuntaasi? Tilauskoulutusten hinnat, tilat ja muut puitteet sovitaan tapauskohtaisesti.
Lisätietoja: koulutussuunnittelija Sanna Jattu (sanna.jattu@nuorikirkko.fi tai 0400 105 072).

X