Koulutus – Lapsen ja perheen tukeminen surussa

Lapsen ja perheen tukeminen surussa

Suru satuttaa! Lapsen kohtaama suru haastaa kasvattajaa pysähtymään ja tukemaan lasta. Ymmärrys lapsen kehitysvaiheista ja erilaisista tavoista reagoida menetyksiin auttavat kasvattajaa tukemaan lasta yksilöllisesti ja ryhmän jäsenenä. Koulutuksessa syvennytään aiheeseen käytännönläheisesti ryhmän tai kouluttajan luomien tapauskertomusten kautta. Koulutus antaa toimintatapoja joilla voidaan vahvistaa lapsen, lapsiryhmän ja perheen selviytymistä surusta. Koulutus soveltuu sekä seurakunnan että päivähoidon varhaiskasvattajille.

Tehtäväalue: Kasvatus
Toteuttaja: Nuori kirkko
Tiedustelut: Tiina Haapsalo tiina.haapsalo@nuorikirkko.fi

X