Koulutus – Lattiakuvien peruskoulutus

Lattiakuvien peruskoulutus

Tule ja löydä menetelmän monipuoliset mahdollisuudet ja oma tapasi käyttää lattiakuvia raamatunkerronnassa!

Opintopisteet: 3 Täydentävä koulutus
Osaamistavoitteet: Osallistuja osaa käyttää menetelmää
esimerkiksi raamatunkerronnassa sekä soveltaa kertomuksia
eri-ikäisille. Hän tuntee lattiakuvat-menetelmän teologiset ja
pedagogiset periaatteet. Hän tunnistaa erilaisia tapoja tulkita
Raamattua.
Sisällöt: Osallistuminen lattiakuvakertomuksiin, menetelmän
periaatteet ja tavoitteet, raamattutieto, ohjaamisen harjoittelua
pienryhmissä
Rakenne: 2 + 2 lähiopiskelupäivää, menetelmän harjoittelua
omassa työssä ja kokemuksen raportointi, kirjallisuutta
Kohderyhmät: Raamattua työssään käyttävät seurakunnan
työntekijät ja muut kiinnostuneet
Osallistumismaksu: 370 € + ateriapaketti ja majoitus molemmilla
jaksoilla
Toteuttajat: SO ja Nuori kirkko ry
Tiedustelut: Kaisa Aitlahti, SO ja Tiina Haapsalo, Nuori kirkko ry

Seuraava koulutus: 28.-29.9. ja 23.-24.11.2017 Seurakuntaopisto, Järvenpää
Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt.

Koulutukset vuonna 2018

Ajankohta: I jakso 13.-14.9.2018  ja II jakso 12-13.11.2018
Paikka: Seurakuntaopisto, Lapua
Järjestäjät: Seurakuntaopiston Lapuan kampus
Osallistumismaksu: 380 €, ateriapaketti noin 60€, majoituspaketti noin 90€ (2 henkilön huoneessa sis. aamu- ja iltapalan)
Ilmoittautuminen: 13.8.2018 mennessä sähköisellä lomakkeella täällä
Lisätietoja: Kaisa Aitlahti, Seurakuntaopisto, kaisa.aitlahti@seurakuntaopisto.fi ja
Tiina Haapsalo, Nuori kirkko ry, tiina.haapsalo@nuorikirkko.fi

Koulutuksessa noudatetaan Seurakuntaopiston peruutusehtoja.

Lattiakuvien pedagogiikka tukee dialogia, osallisuutta ja kokonaisvaltaisuutta erilaisissa ryhmissä rippikoulusta päiväkotiin ja diakoniapiiristä jumalanpalvelukseen. Tule löytämään menetelmän monipuoliset mahdollisuudet ja oma tapasi käyttää lattiakuvia kerronnassa.

Osaamistavoitteet

Osallistuja osaa käyttää menetelmää esimerkiksi raamatunkerronnassa soveltaen kertomuksia eri ikäisille. Hän tuntee lattiakuvat-menetelmän teologiset ja pedagogiset periaatteet.

Sisältö

Täydentävä koulutus

Osallistumista lattiakuvakertomuksiin, menetelmän periaatteet ja tavoitteet, raamattutieto, ohjaamisen harjoittelua pienryhmissä, menetelmän harjoittelua omassa työssä ja kokemuksen raportointi, kirjallisuutta.

Kohderyhmä

Seurakunnan ja kunnan varhaiskasvatuksen työntekijät, nuorisotyöntekijät, diakonit, papit, perhetyöntekijät, opettajat

Laajuus

Koulutuksen laajuus on 3 op.

Rakenne

2+2 lähiopiskelupäivää, menetelmän harjoittelua omassa työssä, kokemuksen raportointi, kirjallisuutta

X