Koulutus – Luonto seurakunnan toimintaympäristönä

Luonto seurakunnan toimintaympäristönä

Seurakunnan tarpeisiin räätälöidyn koulutuksen tarkoituksena on tarjota ideoita ja käytännöllisiä välineitä luontokokemusten hyödyntämiseen ja ympäristönäkökulman vahvistamiseen seurakunnan normaalissa toiminnassa. Kohderyhmänä voi olla joko koko kasvatustyöhön osallistuva henkilöstö tai tarkemmin rajattu ryhmä.

Koulutuksen painopisteitä voivat olla esimerkiksi toiminnalliset luontohartaudet ja -jumalanpalvelukset, ekologisuus ja luontoelämykset leiri- ja kerhotyössä tai kristillisen ympäristökasvatuksen perusteet. Koulutuksen tavoitteena voi olla myös esimerkiksi seurakunnan ympäristökasvatussuunnitelman laatiminen ympäristödiplomityön kakkosvaihetta varten.

Lisätietoja: Kouluttaja Suvielise Nurmi, suvielise.nurmi@nuorikirkko.fi tai 0400 357 030.

X