Koulutus – Musiikki-koulutukset

Musiikki-koulutukset

Musiikkia!

Musiikin alueella voimme järjestää monenlaista räätälöityä koulutusta.

Kirkkomuskari ja Lasten virsi ovat isoja teemoja, jotka perustuvat omiin materiaaleihinsa. Näiden koulutus toteutetaan yhdessä musisoiden, laulaen, leikkien, soittaen, lorutellen, liikkuen. Materiaaleja sovelletaan eri ikäkausiin ja eri tarkoituksiin.

Näiden tiimoilta voi seurakunnassa järjestää myös musiikillisen tapahtuman, jossa esim. paikallinen lapsikuoro on myös mukana. Lapsikuoro tai jumalanpalveluksen musiikki voivat olla myös omia, itsenäisiä koulutuksen aiheita.

Kirkkomuskari

Tehtäväalue: kasvatus, seurakuntien musiikkitoiminta

Kirkkomuskari koulutus ohjaa kirkkomuskarimateriaalien monipuoliseen käyttöön. Koulutus toteutuu laulaen, leikkien, soittaen, lorutellen, liikkuen. Koulutuksessa otetaan huomioon eri-ikäkausien tavat toimia ja olla. Koulutuksen laajuuden mukaan voidaan myös perehtyä kirkkomuskaritoiminnan periaatteisiin ja pedagogiikkaan.

Valmius toteuttaa tilauskoulutuksena henkilöstökoulutusta ja muita henkilöstön osaamista kehittäviä hankkeita.

Lasten virsi

Tehtäväalue: kasvatus, seurakuntien musiikkitoiminta

Lasten virsi -koulutus tähtää Lasten virsi -kirjan monipuoliseen käyttöön niin seurakunnan kokoavassa työssä kuin kaikenlaisessa jumalanpalveluselämässäkin. Koulutuksen metodit ovat laulaminen, soittaminen, liikkuminen. Materiaalia sovelletaan monin tavoin. Musiikkikoulutus voidaan järjestää myös vaikkapa kirkkovuosikokonaisuuksittain, jolloin mukaan voidaan ottaa myös Kirkkomuskari -materiaaleja.

Valmius toteuttaa tilauskoulutuksena henkilöstökoulutusta ja muita henkilöstön osaamista kehittäviä hankkeita.

Lapsikuorokoulutus

Tehtäväalue: kasvatus, seurakuntien musiikkitoiminta

Lapsikuorokoulutus pureutuu seurakuntien lapsikuorotoiminnan kysymyksiin: perusperiaatteisiin, toiminnan järjestämiseen, lapsikuoroaineistoon, jumalanpalveluselämään lapsikuoron kanssa. Siinä voidaan ottaa huomioon erilaisia kuoromuotoja, kuten esim. muskarikuorot. Paikallisesti voidaan järjestää myös lapsikuorotapahtuma yhdessä kuoron kanssa: esimerkiksi konsertti koko perheelle. Valmius toteuttaa tilauskoulutuksena henkilöstökoulutusta ja muita henkilöstön osaamista kehittäviä hankkeita.

Lisätietoja musiikin koulutuksista:

Mari Torri-Tuominen, mari.torri-tuominen@nuorikirkko.fi, 0505851071

X