Koulutus – Nuisku-ohjaajakoulutus

Nuisku-ohjaajakoulutus

Sinä, joka teet työtä nuorten parissa ja haluat auttaa nuoria kehittymään ihmissuhdetaidoissa, voit kouluttautua ohjaajaksi. Nuisku-kursseja voivat pitää vain koulutetut ja ohjaajasopimuksen allekirjoittaneet ohjaajat. Ohjaaja antaa nuorille tilaisuuden rakentaa toimivampia ihmissuhteita ja rikastuttaa elämäänsä. 

Ihmisen hyvinvointi on voimakkaasti yhteydessä siihen, minkälaisissa ihmissuhteissa ihminen elää. Lähtökohtanamme on, että ihmissuhdetaitoja voi oppia ja opiskella. Nuisku kuuluu kansainväliseen Gordon-ihmissuhdetaitokurssien perheeseen, jonka perustaja oli tohtori Thomas Gordon.

Ohjaajakoulutuksen tavoitteet

Nuisku-ohjaajakoulutuksen jälkeen osallistuja:

 • tuntee Nuiskun rakenteen, menetelmät ja periaatteet ja osaa soveltaa periaatteita oman alueen ja seurakunnan kontekstiin
 • tunnistaa vuorovaikutustilanteissa vallitsevia lainalaisuuksia ja kehittää omia vuorovaikutustaitojaan
 • ymmärtää, että vuorovaikutustaitoja on mahdollista harjoitella ja osaa ohjata nuoria vuorovaikutustaitojen opettelemiseen
 • soveltaa oppimaansa verkostoitumiseen oman seurakuntansa alueella kehittäessään Nuisku-ryhmien toimintaa

 

Nuisku-ohjaajakoulutus on mahdollista liittää valinnaisena moduulina osaksi Kirkon henkilöstökoulutuksen kasvatuksen erityiskoulutusta. Koulutukseen voi osallistua, vaikka ei suorittaisi kasvatuksen erityiskoulutuksen kokonaisuutta.

 

Kurssilla käsitellään mm. seuraavia aiheita:

 • Omat ihmissuhteet
 • Minä-viestien lähettäminen
 • Kuunteleminen ja kuuntelemalla auttaminen
 • Ystävyys ja perheen ihmissuhteet
 • Itsensä arvostaminen ja tulevaisuuden suunnittelu
 • Ristiriitojen ratkaiseminen
 • Erilaisuuden kohtaaminen
 • Tunteiden ymmärtäminen

Ohjaajakoulutuksen  sisältö

Ohjaajan koulutus on laajuudeltaan 5 opintopistettä. Koulutuksessa käydään läpi Nuisku-kurssin sisältö harjoituksineen ja harjoitellaan kurssin ohjaamista. Kurssissa on kaksi tiivistä lähijaksoa ja etätehtäviä.

Ennen ensimmäistä lähijaksoa luetaan kirja, jonka kautta pääset tutustumaan vuorovaikutustaitoihin. Ensimmäinen lähijakso perehdyttää sinut Nuisku-kurssin sisältöön. Kurssilaisena saat kokemuksen siitä, miten vuorovaikutustaitoja opetellaan Nuiskussa. Toisella jaksolla harjoitellaan kurssin ohjaajana toimimista. Samalla selvitetään kurssin toteuttamiseen liittyviä käytännön asioita. Lähijaksojen välillä tutustutaan itseopiskeluna kurssin materiaaliin, valmistaudutaan ohjausharjoitteluun ja tehdään kehittämistehtävä.

Saat ohjaajakoulutuksessa ohjaajan käsikirjan, jossa on yksityiskohtaiset suunnitelmat Nuisku-peruskurssin eri kokoontumiskertoja varten. Ohjaajan käsikirjassa on selkeitä ohjeita alustuksiin, harjoitusten tehtäväksiantoihin, purkukeskusteluihin sekä kurssin muiden osioiden toteuttamiseen.

Nuisku-ohjaajan keskeinen tehtävä on järjestää tilanteita, joissa vuorovaikutustaitoja voi oppia. Hän on ennemmin konsultin ja neuvojan roolissa kuin ratkaisemassa osallistujien ongelmia.

Koulutus pätevöittää ohjaamaan Nuisku -peruskursseja kurssimateriaalia käyttäen. Ohjaajan materiaali on tarkoitettu ainoastaan koulutuksen käyneen ohjaajan käyttöön. Järjestäessään Nuisku -peruskursseja ohjaaja sitoutuu tilaamaan jokaiselle osallistujalle henkilökohtaisen kurssimateriaalin.

Nuisku-peruskurssin sisällöstä voit lukea Nuiskun peruskurssin sivulta.

Nuisku-ohjaajakoulutukseen osallistuneiden kommentteja

“Opin paljon vuorovaikutuksesta, itsensä kuuntelemisesta, ohjaamisesta ja siitä että jos mokaa, ei maa kaadu.”

“Opin paljon nuiskuilusta ja erilaisista tavoista ohjata ryhmiä. Myös omassa itsessä tapahtui prosesseja, joiden avulla oppi jotain uutta itsestään. Ongelman ratkaisutaidot ja kuuntelun taidot karttuivat kurssin aikana.”

“Opin paljon uusia asioita, kuulostelemaan itseäni, tuntojani ja tilannetta jossa tällä hetkellä elän. Opin muodostamaan niistä lauseita ja kertomaan niistä muille. “

Koulutukset vuonna 2018

Ajankohta: 24.-26.9. ja 5.-6.11.2018
Paikka:
Järvenpää, Seurakuntaopisto
Osallistumismaksu:
 Nuori kirkko ry:n jäsenseurakunnat 610 € / 680 € muut. Täysihoito noin 305 € sisältäen molemmat lähijaksot. Pelkät ateriat noin 125 €.
Yhteistyökumppanit: Kirkkopalvelu / Seurakuntaopisto, Gordonin Toimivat Ihmissuhteet.
Ilmoittautumiset: 13.8.2018 mennessä täällä.

Lisätietoja koulutuksesta Kirkon Koulutuskalenterissa täällä .

Koulutuksessa noudatetaan Seurakuntaopiston peruutusehtoja.

Erityisnuisku-ohjaajakoulutus

Erityisnuiskun ryhmäkoko on ajateltu pienemmäksi kuin Nuiskussa yleensä. Tämä mahdollistaa sen, että keskusteluita voidaan käydä koko ryhmän kesken ja sen että ohjaaja voi paremmin ottaa ryhmäläisten yksilölliset tarpeet huomioon. Ohjaajan rooli on Erityisnuiskussa aktiivisempi kuin Nuiskussa. Siinä korostuvat rohkaisijan ja sanoittajan tehtävät.

Ohjaajakoulutuksen tavoitteet

Erityisnuisku-ohjaajakoulutuksen jälkeen osallistuja:

 • ymmärtää, miten tarinoita voidaan käyttää Nuisku-kurssin teorian opettamiseen erityistä tukea tarvitseville nuorille
 • osaa soveltaa Erityisnuiskun tarinoita ja harjoituksia Nuisku-kursseilla, joille osallistuu erityistä tukea tarvitsevia nuoria

 

Ohjaajakoulutuksen sisältö

Erityisnuisku on suunnattu Nuisku-ohjaajille, jotka työskentelevät erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten parissa. Koulutuksessa käydään läpi, miten Nuiskun teoriaosuus voidaan opettaa tarinoiden avulla ja miten soveltaa Erityisnuisku-kurssin harjoituksia erilaisille oppijoille. Koulutuksessa perehdytään käytettäviin tarinoihin ja harjoitellaan kertomusten käyttöä erityistä tukea tarvitsevien nuorten näkökulmasta. Koulutus on kaksipäiväinen ja sisältää etätyöskentelyä ennen lähijaksoa. Kouluttajana toimii Erityisnuiskun kehittäjä, kasvatustyön sihteeri Mano Laukkarinen.

Ohjaajankoulutus on laajuudeltaan yhden opintopisteen.

Lisätietoa Nuisku-peruskurssista saat täältä!

X