Koulutus – Pedagoginen päivitys

Pedagoginen päivitys

Lapsen kuuleminen ja lasta lähellä oleva kasvatus on vahvasti esillä varhaiskasvatusta koskevissa keskusteluissa. Erilaiset pedagogiat ja menetelmät tarjoavat näkökulmia lapsen kokonaiskasvatuksen tukemiseen ja lapsen kuulemiseen.

Lapsen kuuleminen ja lasta lähellä oleva kasvatus on vahvasti esillä varhaiskasvatusta koskevissa keskusteluissa. Erilaiset pedagogiat ja menetelmät tarjoavat näkökulmia lapsen kokonaiskasvatuksen tukemiseen ja lapsen kuulemiseen.

Koulutus on mahdollisuus päivittää seurakunnan varhaiskasvatusta VASU2017:ää kohti mentäessä. Syvennymme varhaiskasvatuksen pedagogisiin suuntauksiin, mahdollisuuksiin ja antiin seurakuntien varhaiskasvatuksessa.

Lisäksi koulutuksessa on mahdollista perehtyä erilaisiin varhaiskasvatuksessa sovellettaviin menetelmiin toiveiden mukaan, esim. Reggio Emilia -pedagogiikka, tutkivan oppimisen malli, sadutus, lapsihavainnointi työvälineenä tai pienryhmäpedagogiikka. Koulutus sisältää käytännönläheistä työskentelyä aihepiiriin mukaan.

Tiedustelut: kouluttaja Johanna Heikkinen, Nuori kirkko, 050 525 03 49, johanna.heikkinen[@]nuorikirkko.fi

X