Koulutus – Raamattuleikki

Raamattuleikki

Tue lapsen ja raamatunkertomuksen välistä vuoropuhelua! Raamattuleikissä lähtökohtana ovat lapsen omat kokemukset, havainnot, ajatukset, tunteet ja elämykset.

Opintopisteet: 1,5 Täydentävä koulutus
Osaamistavoitteet: Osallistuja tuntee raamattuleikin
perusperiaatteet ja osaa soveltaa raamattuleikkiä omassa työssään.
Hän osaa hyödyntää raamattutietoa työskentelyjen valmistelussa
sekä ohjata raamattuleikkiprosessin ryhmälle.
Sisällöt: Leikin teoria ja pedagogiikka osana raamattuleikkiä,
draamatekniikoita, raamattuleikin valmistaminen raamattutietoa
hyödyntäen, ohjaamisen harjoittelua
Rakenne: 3 lähiopiskelupäivää, orientoiva tehtävä ja kirjallisuutta
Kohderyhmät: Lapsi- ja perhetyössä toimivat työntekijät
Osallistumismaksu: 240 € + ateriapaketti ja majoitus
Toteuttajat: SO ja Nuori kirkko ry
Tiedustelut: Hanna Pulkkinen, SO ja Anita Ahtiainen, Nuori kirkko ry

Koulutukset vuonna 2017: 2.-4.5.2017 Seurakuntaopisto, Järvenpää

X