Koulutus – Toimiva Perhe -ohjaajakoulutus

Toimiva Perhe -ohjaajakoulutus

family, childhood, season and people concept happy family in autumn park

Tulevat koulutukset vuonna 2018

Ajankohta: 24.-26.1. ja 22.-23.3.2018

Paikka: Seurakuntaopisto, Järvenpää

Osallistumismaksu: 610 € Nuoren kirkon jäsenseurakunnat, 680 € muut. Arvio täysihoidon kustannuksista noin 300€ € (molemmat lähijaksot yhteensä 2hh). Lisämaksu 1hh 12€ € / majoitusvuorokausi. Pelkät ateriat noin 120 €€.

Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt.

Yhteistyökumppanit: Kirkkopalvelut / Seurakuntaopisto ja Gordonin Toimivat Ihmissuhteet

Koulutuksessa noudatetaan Seurakuntaopiston peruutusehtoja.

Haluatko tukea vanhempia ja kasvattajia vahvistamaan vuorovaikutustaitojaan?

Toimiva Perhe -kurssien ohjaajaksi voivat kouluttautua esimerkiksi perhe- ja diakoniatyöntekijät, lastentarhanopettajat, lapsityönohjaajat ja muut kasvatusasioista kiinnostuneet aikuiset. Toimiva Perhe -kursseja ohjaavat ainoastaan tehtäväänsä koulutetut ja ohjaajasopimuksen allekirjoittaneet ohjaajat.

Ohjaajakoulutuksessa perehdytään kokemuksellisesti kurssimateriaaliin, vahvistetaan omia ihmissuhdetaitoja ja harjoitellaan kurssin ohjaamista.

Toimiva Perhe kuuluu kansainväliseen Gordon-ihmissuhdetaitokurssien perheeseen, jonka perustaja oli tohtori Thomas Gordon.

Ohjaajakoulutuksen tavoitteet

Osallistuja

  • tuntee Toimiva Perhe -kurssin periaatteet, rakenteen ja menetelmät siten, että osaa toimia Toimiva Perhe -kurssien ohjaajana sekä järjestää ja markkinoida kursseja
  • kehittää omia vuorovaikutustaitojaan ja tunnistaa vuorovaikutustilanteissa vallitsevia lainalaisuuksia
  • osaa ohjata vanhempia ja kasvattajia vuorovaikutustaitojen opettelemiseen
  • kehittää Toimiva Perhe -kurssien toimintaa omalla alueellaan

Toimiva Perhe -ohjaajakoulutus on mahdollista liittää valinnaisena moduulina osaksi Kirkon henkilöstökoulutuksen kasvatuksen erityiskoulutusta. Koulutukseen voi osallistua, vaikka ei suorittaisi kasvatuksen erityiskoulutuksen kokonaisuutta.

Ohjaajakoulutuksen sisältö

Koulutuksen aikana käydään läpi Toimiva Perhe -kurssi sisältöineen ja harjoitellaan kurssin ohjaamista. Ryhmänohjaamisen perusteita käsitellään koulutuksessa, mutta pääpaino on Toimiva Perhe -kurssin ohjaamisen harjoittelussa. Samalla kun pätevöidyt Toimiva Perhe -kurssin ohjaajaksi, kehität omia vuorovaikutustaitojasi.

Kurssi koostuu ennakkotehtävistä, kahdesta lähijaksosta sekä kotona tehtävistä välitehtävistä. Ennakkotehtävänä on Thomas Gordonin Toimiva Perhe -kirjan lukeminen sekä vastaaminen kirjallisesti ennakkotehtäväkysymyksiin. Ensimmäinen lähijakso koostuu kolmesta  lähiopetuspäivästä, joiden aikana tutustutaan Toimiva Perhe -peruskurssiin kokemuksellisesti. Lisäksi päivien aikana saadaan ohjeet välitehtäviä ja toisen lähijakson ohjausharjoitteluja varten. Toinen lähijakso koostuu kahdesta lähiopetuspäivästä, joiden aikana harjoitellaan ohjaamista ja vahvistetaan ohjaajan valmiuksia. Lisäksi paneudutaan koulutuksen käytännön järjestämiseen ja tiedotukseen liittyviin asioihin.

Saat ohjaajakoulutuksessa ohjaajan käsikirjan. Käsikirjaan on koottu selkeät ohjeet eri kokoontumiskertoja varten – materiaalia on teoriaosuuksiin, harjoitusten ohjaamiseen sekä purkukeskusteluihin. Käsikirjaan on koottu myös erilaisia taitoihin liittyviä esimerkkejä sekä harjoitustilanteita lasten eri ikäkausilta, joita voi käyttää hyödyksi kurssin ohjaamisessa.

Koulutus pätevöittää ohjaamaan Toimiva Perhe -peruskursseja. Ohjaajan materiaali on tarkoitettu ainoastaan koulutuksen käyneen ohjaajan käyttöön. Järjestäessään Toimiva Perhe -peruskursseja ohjaaja sitoutuu tilaamaan jokaiselle osallistujalle henkilökohtaisen kurssimateriaalin.

Toimiva Perhe -peruskurssin sivulta löydät kurssin sisällöt ja käsiteltävät aiheet.

Laajuus

Ohjaajakoulutus on  laajuudeltaan 5 opintopistettä.

Toimiva Perhe -ohjaajakoulutukseen osallistuneiden kommentteja

“Ehdottomasti suositeltava koulutus mihin tahansa ihmissuhdetyöhön, vaikka ei koskaan vetäisi yhtään kurssia. Saa työvälineen omaan käyttöön, joka todella auttaa “pitkässä juoksussa” melkein alalla kuin alalla”

“Pidin erityisesti koulutuksen vuorovaikutteisesta otteesta ja käytännöllisyydestä. Kurssilla sain omasta mielestäni hyvän valmiuden ohjaajana toimimiseen”

“Iloinen ja positiivinen ilmapiiri, runsaat harjoitukset ja kokenut ohjaaja edistää osallistujan oppimista”  

Voisimmeko tehdä teille tarjouksen?

Haluaisitteko Toimiva Perhe -ohjaajakoulutuksen omaan seurakuntaanne tai työyhteisöönne? Ottakaa yhteyttä koulutussuunnittelija Sanna Jattuun (sanna.jattu@nuorikirkko.fi), niin keskustellaan lisää toiveistanne. Koulutus voidaan järjestää myös seurakuntayhtymälle sekä rovasti- tai hiippakunnallisena yhteistyönä!

Lisätiedot
Gordonin Toimivat Ihmissuhteet ry
Gordon koulutuksen kansainväliset sivut 

X