Koulutus – Toimiva Vuorovaikutus -ohjaajakoulutus

Toimiva Vuorovaikutus -ohjaajakoulutus

Toimiva Vuorovaikutus -ohjaajakoulutuksessa pätevöidyt ohjaamaan vuorovaikutustaitojen kursseja aikuisille. Samalla, kun saat valmiudet kurssin ohjaamiseen, vahvistat omia puhumisen, kuuntelemisen ja ristiriitojen ratkaisemisen taitoja.

Ohjaajakoulutus sopii esimerkiksi johtamis-, esimies- ja ohjaustehtävissä toimiville, perhetyöntekijöille, vapaaehtoisten kanssa toimiville työntekijöille ja kaikille vuorovaikutustaitojen ohjaamisesta kiinnostuneille. Toimiva Vuorovaikutus kursseja voi järjestää erimerkiksi työyhteisöissä, kansalais-  ja työväenopistoissa, tai seurakunnissa.

“Ehdottomasti suosittelen koulutusta, tästä on jokaiselle ihmiselle hyötyä. Koskaan ei tule valmiiksi, kun kyse on 
vuorovaikutustaidoista” – Koulutuksen osallistujan kommentti

Ohjaajakoulutuksen tavoitteet

Toimiva Vuorovaikutus -ohjaajakoulutuksen jälkeen osallistuja:

  • ymmärtää Toimiva Vuorovaikutus -kurssin vuorovaikutustaidot, periaatteet, rakenteen ja menetelmät sekä osaa järjestää ja ohjata Toimiva Vuorovaikutus -kursseja
  • osaa käyttää ja kehittää omia vuorovaikutustaitojaan toisia arvostavalla tavalla
  • osaa ohjata aikuisia vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen
  • osaa kehittää Toimiva Vuorovaikutus -kurssien toimintaa omalla alueellaan

Ohjaajakoulutuksen sisältö

Ennen koulutuksen lähiopetuspäiviä perehdytään kirjallisuuteen. Lähipäivissä käydään läpi Toimiva Vuorovaikutus -kurssin sisältö harjoituksineen ja harjoitellaan kurssin ohjaamista. Koulutukseen liittyy etätehtäviä myös lähijakson jälkeen.

Saat ohjaajakoulutuksessa ohjaajan käsikirjan, jossa on yksityiskohtaiset suunnitelmat Toimiva Vuorovaikutus -peruskurssin eri kokoontumiskertoja varten. Ohjaajan käsikirjassa on selkeitä ohjeita alustuksiin, harjoitusten tehtäväksiantoihin, purkukeskusteluihin sekä kurssin muiden osioiden toteuttamiseen.

Koulutus pätevöittää ohjaamaan Toimiva Vuorovaikutus -peruskursseja. Ohjaajan materiaali on tarkoitettu ainoastaan koulutuksen käyneen ohjaajan käyttöön. Järjestäessään Toimiva Vuorovaikutus -peruskursseja ohjaaja sitoutuu tilaamaan jokaiselle osallistujalle henkilökohtaisen kurssimateriaalin

Laajuus

Ohjaajan koulutus on laajuudeltaan 5 opintopistettä.

Tilaa koulutus omaan seurakuntaasi

Haluatko tilata koulutuksen omaan seurakuntaasi? Tilauskoulutusten hinnat, tilat ja muut puitteet sovitaan tapauskohtaisesti. Lisätietoja: koulutussuunnittelija Sanna Jattu (sanna.jattu@nuorikirkko.fi tai 0400 105 072).

X