Koulutus – Varhaiskasvatuksen kehittäminen

Varhaiskasvatuksen kehittäminen

Uusi vasu ja muutokset varhaiskasvatuksessa asettavat haasteen varhaiskasvatuksen kehittämiselle, suunnittelulle sekä yhteistyölle eri toimijoiden kesken. Miten vasu-prosessiin voitaisi lähteä seurakuntien varhaiskasvatuksessa ja millaista yhteistä puhetta aiheesta tarvitaan? – Näihin pureudutaan koulutuksen aikana. Koulutus antaa välineitä varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja kehittämiseen uuden vasun pohjalta. Koulutuksen sisällöt ja menetelmät kohdennetaan työyhteisön tarpeet huomioiden.

Keskeisiä käsitteitä: Vasu 2016, pedagoginen johtaminen, varhaiskasvatuksen rakenteet, varhaiskasvatuksen kehittäminen, monialainen yhteistyö

Tehtäväalue: Kasvatus
Toteuttaja: Nuori Kirkko ry
Tiedustelut: Varhaiskasvatuksen kouluttaja Johanna Heikkinen, johanna.heikkinen@nuorikirkko.fi

X