Vuorovaikutus- ja tiimityötaitojen kurssit

Vahvista vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja Nuori kirkko ry:n kouluttamien ohjaajien paikallisilla kursseilla. Voit tiedustella kursseja omasta seurakunnastasi, koulustasi, kansalaisopistosta tai paikallisista järjestöistä. Autamme tarvittaessa mielellämme!

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Sanna Jattu, 0400 105072, sanna.jattu@nuorikirkko.fi

k12-ohjaajakoulutus

K12-ohjaajakoulutus

Ohjaajakoulutus on osa Thomas Gordonin kehittämää kansainvälistä koulutusjärjestelmää, johon kuuluvat muun muassa Nuisku- ja Toimiva Perhe -kurssit. Osallistuja tutustuu Gordonin perustaitoihin, joita ovat selkeän viestinnän sekä kuuntelun ja ongelmanratkaisun taidot.

Nuisku-kurssi

Nuisku-kurssilla opiskellaan ihmissuhdetaitoja nuoren näkökulmasta. Kurssilla vahvistetaan puhumiseen ja kuuntelemiseen sekä ristiriitojen ratkaisemiseen liittyviä taitoja. Nuisku sopii hyvin kaikkialle, missä nuoria kokoontuu: kouluun ja monenlaiseen nuorisotyöhön.

äXäri: Toimivaksi ryhmäksi

Action for life / äXäri -kurssit on suunniteltu avaamaan 10-17-vuotiaille nuorille, kuinka tärkeää on kyetä toimimaan ryhmissä toisten kanssa. Kurssi antaa nuorille työkaluja vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön.

Toimiva Vuorovaikutus -peruskurssi

Toimivassa vuorovaikutuksessa molempien keskustelun osapuolien kokemukset tulevat riittävästi ilmaistuksi ja kuulluksi. Mahdollisuudet parantaa vuorovaikutusta löytyvät kahdelta suunnalta. Sekä viestien lähettämistä että vastaanottamista voidaan kehittää.

Toimiva Perhe -kurssi

Toimiva Perhe on vanhemmille ja muille kasvattajille tarkoitettu kurssi, jossa saadaan valmiuksia hyvinvoivaan perhe-elämään ja ongelmien rakentavaan ratkaisemiseen.

Toimiva Koulu -peruskurssi

Opettajille ja muulle koulun henkilökunnalle tarkoitetulla Toimiva Koulu -ihmissuhdetaitojen kurssilla vahvistetaan oppimisen, opettamisen ja yhteistyön edellytyksiä koulussa.

Jos haluat tilata kurssin omalle paikkakunnallesi, voit ottaa yhteyttä kouluttamiimme ohjaajiin.
Ohjaajien yhteystiedot löydät osoitteesta https://nuorikirkko.fi/koulutukset/koulutuksen-aluetoiminta/aluetoiminta-ohjaajat/