äXäri: Toimivaksi ryhmäksi

Action for life / äXäri -kurssit on suunniteltu avaamaan 10-17-vuotiaille nuorille, kuinka tärkeää on kyetä toimimaan ryhmissä toisten kanssa. Kurssin tarkoitus on antaa nuorille työkaluja kommunikointiin ja yhteistyöhön ystävien, luokkatoverien, perheenjäsenten ja ympärillä olevien aikuisten kanssa. äXäri-kurssin tavoite voi olla tutustuminen ryhmäläisiin tai aiemmin opittujen ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen yhdessä jo tuttujen ryhmäläisten kanssa. Tavoitteena on käynnistää prosessi, joka jatkuu koko elämän.

äXäri-kurssien taustalla on kansainvälinen Action for Excellence International -organisaatio. Se tuottaa tiimityöskentelyyn, vuorovaikutukseen ja johtajuuteen liittyviä koulutusohjelmia ja palveluita sekä aikuisille että nuorille yli 14 maassa.

Kurssin tavoitteet

äXäri-kurssit on suunniteltu vahvistamaan nuorten käsitystä siitä, miten tärkeää on osata toimia ryhmissä toisten ihmisten kanssa. äXäri-kurssit ovat alku jatkuvalle prosessille kurssin loputtuakin.

äXäri auttaa

• havaitsemaan omia tarpeita
• mahdollisuuksia itsetunnon ja motivaation vahvistumiseen
• välineitä myönteisen vuorovaikutuksen rakentamiseen

äXäri antaa lisäksi

• valmiuksia yhteistyöhön
• kokemuksia ryhmätyöskentelystä
• taitoja ristiriitojen kohtaamiseen, päätöksentekoon ja ongelmien ratkaisemiseen

Kurssin sisältö

äXäri-kurssilla opitaan tiimi- ja vuorovaikutustaitoja kokemusten kautta ja toimimalla yhdessä. Kurssilla tehdään erilaisia harjoitteita, joiden kautta sisäistetään ryhmiin liittyvää tietoa. Lyhyet teoriapaketit ja keskustelut auttavat syventämään harjoitusten antia. Kurssi kokonaisuudessaan tukee opitun siirtämistä arjen haasteisiin.

Kurssin teemat

• Tutustuminen
• Turvallinen ja hyvä ryhmä
• Tehokas ryhmätyöskentely
• Ryhmän muodostumisen vaiheet
• Kurssin päättäminen

Kenelle kurssi on tarkoitettu?

  • Noin 12 oppituntia käsittävät äXäri-kurssit on tarkoitettu
  • Koululuokille
  • Kerhoille
  • Urheilujoukkueille
  • Seurakuntien toiminnassa mukana oleville nuorille (esimerkiksi isos- ja kerhonohjaajakoulutuksille)
  • Järjestöjen ja kuntien toiminnassa mukana oleville nuorille

äXäri-ohjaajakoulutukseen osallistuneiden kommentteja peruskurssia harkitsevalle

“äXäri on toiminnallinen menetelmä jossa oppiminen perustuu yhdessä tekemiseen.”

“Hauskin kurssi: auttaa osallistujaa itsetuntemuksessa ja itsensä kehittämisessä.”

“Tekemällä oppiminen on parasta oppimista.”

“äXäri on: omaa oppimista, yhteistä iloa, ryhmätehtäviä, vetovastuuta, purkua ja palautetta.. tekemisen meininkiä!”

Lisätietoja

Valtaosa äXäri-kursseista järjestetään valmiille osallistujaryhmälle. Jos haluat tilata kurssin omaan yhteisöösi, löydät äXäri-ohjaajien tiedot täältä!