Nuisku-kurssi

Nuisku-kurssilla opiskellaan ihmissuhdetaitoja nuoren näkökulmasta. Kurssilla vahvistetaan puhumiseen ja kuuntelemiseen sekä ristiriitojen ratkaisemiseen liittyviä taitoja. Nuisku sopii hyvin kaikkialle, missä nuoria kokoontuu: kouluun ja monenlaiseen nuorisotyöhön. Koulutetut Nuisku-ohjaajat järjestävät kursseja  eri puolilla Suomea mm. seurakunnissa ja kouluissa. Nuisku-kurssin pituus on noin 28-36 tuntia. Nuisku-kursseja tarjotaan myös ruotsin- ja venäjänkielisille nuorille. Nuisku kuuluu kansainväliseen Gordon-ihmissuhdetaitokurssien perheeseen, jonka perustaja oli tohtori Thomas Gordon.

Kurssin sisältö

Nuiskussa opiskellaan taitoja, jotka auttavat meitä tulemaan toimeen toisten ihmisten kanssa. Painopiste kurssilla on vuorovaikutustaitojen harjoittelemisessa. Lyhyt ohjaajan alustus johdattaa kokeilemaan taitoja itse. Harjoituksen jälkeen keskustellaan yhdessä, mitä opittiin ja miten opittua voi soveltaa käytäntöön.

Kurssilla käsitellään mm. seuraavia aiheita:

  • Omat ihmissuhteet
  • Minä-viestien lähettäminen
  • Kuunteleminen ja kuuntelemalla auttaminen
  • Ystävyys ja perheen ihmissuhteet
  • Itsensä arvostaminen ja tulevaisuuden suunnittelu
  • Ristiriitojen ratkaiseminen
  • Erilaisuuden kohtaaminen
  • Tunteiden ymmärtäminen

Nuisku-peruskurssille osallistuneiden kommentteja

Olen oppinut ilmaisemaan itseäni, olen käynyt läpi uusin silmin kipeitä muistoja, olen oppinut ymmärtämään muita.”

“Uusia ajatuksia, oppii paremmin tuntemaan itseään.”

“Sain kurssista paljon enemmän kuin mitä olisi kuvitellut ennen kurssia”

Lisätiedot

Jos haluat tilata kurssin omaan yhteisöösi, löydät Nuisku -ohjaajien tiedot täältä!

Lisää tietoa Nuisku-kursseista:
Gordonin Toimivat Ihmissuhteet ry
Gordon koulutuksen kansainväliset sivut

Koulutussuunnittelija Sanna Jattu
p. 0400 105 072, sanna.jattu@nuorikirkko.fi