Toimiva koulu -peruskurssi

Ihmissuhdetaidot edistävät oppimista

Opettajille ja muulle koulun henkilökunnalle tarkoitetulla Toimiva Koulu -ihmissuhdetaitojen kurssilla vahvistetaan oppimisen, opettamisen ja yhteistyön edellytyksiä koulussa. Ristiriitojen ja ihmissuhdevaikeuksien vähentyminen parantaa työrauhaa ja kohentaa koulun yleistä ilmapiiriä.

Vuorovaikutustaitojen osaaminen parantaa oppimistulosten lisäksi viihtyvyyttä koulussa. Kurssin tarkoituksena on vahvistaa opettajan taitoja luoda luokkaan avoimempi ja turvallisempi ilmapiiri. Kun ilmapiiri muuttuu paremmaksi, sekä oppilaat että opettaja voivat paremmin – toimivassa yhteisössä kaikki jäsenet ottavat vastuuta itsestään ja tarve kontrolliin vähenee.

Kurssilla opetellaan itsensä ilmaisemisen ja kuuntelemisen taitoja. Taidot lisäävät opettajan ja oppilaiden välistä yhteisymmärrystä ja auttavat työskentelemään yhdessä. Vuorovaikutustaidot helpottavat myös toimivien suhteiden luomista kodin ja koulun välille. Monet opettajat kokevat siksi voimaannuttavana myös sen, että kurssilla kuulee toisen opettajien ajatuksia, kokemuksia ja hyviä kouluarjen käytäntöjä.

“Vuorovaikutustaitoja on vaikea oppia pelkästään kirjoja lukemalla, ja työpaikan ja kodin arjessa ei tunnu löytyvän riittävästi aikaa aiheesta keskustelulle. Kurssilaiset oppivat itsestään, saavat taitoja kunnioittavaan ja rakentavaan vuorovaikutukseen, oppivat antamaan myönteistä ja rakentavaa palautetta minäviesteillä sekä eläytyvän kuuntelun taitoja Toimiva Koulu -materiaalilla. Kurssin on todettu vahvistavan kurssilaisten keskustelutaitoja sekä helpottavan koti- ja työpaikan yhteisissä tilanteissa toimista. Kurssista hyötyvät kaikki.” -Toimiva Koulu -ohjaajan kommentti peruskurssia harkitsevalle osallistujalle.

Toimiva Koulu kuuluu kansainväliseen Gordon-ihmissuhdetaitokurssien perheeseen, jonka perustaja oli tohtori Thomas Gordon.

Kurssin tavoitteet

Toimiva Koulu -kurssilla suurimpana tavoitteena on, että opettajan ja oppilaan välille syntyisi molempia kunnioittava vuorovaikutus. Kurssilla harjoitellaan keinoja siihen, mitkä opettajan lähestymistavat suhteessa oppilaaseen saavat aikaan toimivaa vuorovaikutusta.

Kurssin tavoitteena on auttaa

 • tunnistamaan omia vahvuuksia ja vuorovaikutustilanteissa
 • luomaan turvallisia ja toimivia vuorovaikutussuhteita
 • tarttumaan häiritsevään käyttäytymiseen rakentavasti
 • ratkaisemaan ristiriitatilanteita luovasti ja ilman pakottamista
 • kuuntelemaan eläytyvästi ja siten tukemaan muita heidän vaikeuksissaan

Kurssin sisältö

Toimiva Koulu -kurssi koostuu kahdeksasta noin 3 oppitunnin kestoisesta teemasta. Kurssin voi toteuttaa esimerkiksi kolmena päivänä. Kurssi on laajuudeltaan 2 opintopistettä.

Työskentely kurssilla rakentuu tekemällä oppimisen periaatteelle. Opeteltavia taitoja harjoitellaan ja niistä keskustellaan kurssin aikana hyödyntäen myös osallistujien omia kokemuksia. Ohjaajan teoriaan liittyvät alustukset tukevat taitojen oppimista. Kurssin sisältö niveltyy tiiviisti koulumaailmaan.

Kurssin teemat ovat
 • Kurssin esittely
 • Käyttäytymisen ikkuna
 • Selkeä viestintä
 • Ongelmaan tarttuminen
 • Kolme tapaa ratkaista ristiriita
 • Tarve- ja arvoristiriitojen ratkaiseminan
 • Arvoihin vaikuttaminen ja oppilaan ongelman alue
 • Muut auttamistaidot sekä kurssin arviointi ja päätös

Lisätiedot

Valtaosa Toimiva Koulu -kursseista järjestetään valmiille osallistujaryhmälle. Kysy lisää mahdollisuudesta järjestää Toimiva Koulu -kurssi omalle yhteisöllenne! Jos haluat tilata kurssin omaan yhteisöösi, löydät Toimiva Koulu ohjaajien tiedot täältä!

Katso lisätietoja Toimiva Koulu -kursseista:
Gordonin Toimivat Ihmissuhteet ry
Gordon koulutuksen kansainväliset sivut

 

Koulutussuunnittelija Sanna Jattu

p. 0400 105 072, sanna.jattu@nuorikirkko.fi