Lapset seurakuntalaisina

LAPSET SEURAKUNTALAISINA

“Lapsi on seurakunnalle aarre ja siunaus. Läsnäolollaan lapsi siunaa seurakuntaa ja aikuisia ympärillään – myös haastamalla heitä uudistumaan ja muuttumaan. Seurakunnan tehtävä on Jeesuksen esimerkin mukaisesti siunata lapsia ja nostaa heidät keskelle seurakuntaa, esimerkiksi aikuisille.” Lainaus Lapset seurakuntalaisina -asiakirjasta, Kirkkohallitus 2013. 

Näkemys lapsesta aktiivisena toimijana ja oman elämänvaiheensa asiantuntijana on noussut yhä merkityksellisemmäksi seurakuntien toiminnan suunnittelussa. Päätöksenteossa kuullaan ja otetaan  huomioon lasten mielipiteet sekä arvioidaan ennakolta päätösten vaikutukset lapsiin ja perheisiin.

JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Nuori kirkko kannustaa seurakuntia jumalanpalveluselämään kaikenikäisten kanssa.

Maaliskuussa 2017  Nuori kirkko oli mukana toteuttamassa Jaetut eväät jumalanpalveluspäiviä, joihin osallistui lähes tuhat jumalanpalveluksesta innostunutta seurakuntalaista ja työntekijää eri puolilta Suomea. Kouluttaja Anita Ahtiainen veti yhdessä Kirkkohallituksen asiantuntijan Terhi Paanasen kanssa kanavan Pyhä tila – seurakuntalaisten koti Karjasillan kirkossa. Kirkkoon rakennettiin kanavan valmistelun yhteydessä lapsille oma paikka.

Voit tutustua työkentelyssä esitettyihin dioihin täällä (pptx).

PÄIVÄKERHOT

Päiväkerho on lapsen kasvupaikka, jossa toimitaan kumppanuudessa lapsen kodin kanssa. Lapsesta välittäminen, lapsuuden ilon kokemukset ja lapsen hengellisen herkkyyden vaaliminen ovat päiväkerhon ydintä. Päiväkerho rakentaa lapsen kokemusta seurakunnasta, jossa hän tulee kohdatuksi kokonaisvaltaisesti ikäkaudelleen merkityksellä tavalla.

Päiväkerholaiset kokoontuvat arkisin 2–4 kertaa viikossa leikkimään ja toimimaan, arkisesti ja pyhän äärellä. Päiväkerhoja ohjaavat ammattitaitoiset lastenohjaajat, joilla on lapsi- ja perhetyön perustutkinto. Päiväkerhoarkea värittää monipuolinen ja pedagogisesti suunniteltu toiminta, jonka sisältöä lapset luovat yhdessä aikuisten kanssa. Ryhmässä syntyvät kaverisuhteet ovat lapselle tärkeitä, samoin lämmin suhde lastenohjaajiin. Päiväkerholaiset ovat 3-5 -vuotiaita. Osassa seurakuntia kerhotoimintaa järjestetään jo 2-vuotiaille.