Arkisto

Arkistoidut materiaalit

Compasito – Lasten ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta

Käyttöideoita Katekismusjengi-kirjaan

Erityislasten ohjauksen ABC kerhonohjaajille

Kirkon varhaisnuorisotyön tutkimus- ja kehittämisprojekti – Kiva juttu 1

Kirkon varhaisnuorisotyön tutkimus- ja kehittämisprojekti – Kiva juttu 2

Kirkon varhaisnuorisotyön tutkimus- ja kehittämisprojekti – Kiva juttu 3

Runsaasti opinnäytetöitä löydät Diakin arkistosta:

http://kirjastot.diak.fi/opinnaytepankki

Suorittamalla haun hakusanalla varhaisnuoret, varhaisnuorisotyö, tms. löydät Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöistä ne, joiden hakusanana on käytetty termiä.