Moottoripajan materiaalipankki

MOOTTORIPAJAN MATERIAALIPANKKI

Aja vauhdikasta rallia usealla autolla usealla eri radalla. Pelin ideana on ajaa pitkälle ja kovaa pyrkien väistämään eteen tulevia esteitä, joiden takaa avautuu kiperiä kysymyksiä. Selvitä kysymykset, jatka ajoa ja avaa saavutuksia. Pelaa yksin tai kaverin kanssa, kilpaile ja koukutu

Lataa
Android versio Google Playsta

Moottoripajatoiminnan tuottama materiaali

Nuori kirkko ry:n moottoripajatoiminta on koonnut moottoripajatoimintaa tukevia materiaaleja. Yhteistyössä toimiville moottoripajoille on tarjolla tällä hetkellä ainakin seuraavia materiaaleja:

Yhteistyösopimus

Linjaa paikallisen moottoripajan ja Nuoren kirkon moottoripajatoiminnan välistä yhteistyötä.

Moottoripajatoiminnan esittelymateriaalia

Esitteet sekä muu markkinointimateriaali. Paikallisten pajojen lainattavissa on myös roll up -telineitä sekä pisaralippuja, joilla saa vaikka messuständillä näkyvyyttä yhteisen logon nimissä. Eräänlaisia esittelytarvikkeita ovat myös  muut moottoripaja-materiaalit kuten hupparit ja t-paidat. Paikallisten pajojen on mahdollisuus tilata käyttöönsä maksua vastaan huppareita, t-paitoja ja pipoja.

Moottoripajatoiminnan käynnistäminen -materiaali

Moottoripajatoiminnan käynnistämismateriaali kokoaa yhteen moottoripajan perustamiseen liittyvät asiat. Dokumentti valottaa mm. tilaan, ohjaajiin, vakuutuksiin, yhteistyökumppaneihin ja kustannusarvioon liittyviä kysymyksiä ajatuksena tukea uuden aloittavan moottoripajan käynnistymistä ja perustamista.

Avustusten hakeminen

Moottoripajatoiminta on tuottanut materiaalia myös paikallisten pajojen avustusten anomiseen. Materiaalissa on lomake, jonka voi paikallisesti täydentää ja kohdentaa omille avustustahoilleen, kuten esimerkiksi LC ja Rotary -klubeille. Avustusmateriaaleissa on myös valmista materiaalia täsmennetympään sponsorihakuun, jossa on mm. esitetty arvioita toiminnasta tai hankinnoista, joihin haluamansa avustussumman voi kohdentaa.

Viestintämateriaalit

Paikallisen moottoripajan viestinnän tueksi on laadittu dokumenttipohja lehdistötiedotteelle ja -kutsulle, jotka ovat helposti täydennettävissä paikallisen tapahtuman tiedoin ja tarkennuksin. Viestinnän asioihin liittyen on tuotettu myös moottoripajatoiminnan esittelyyn liittyvää sähköistä materiaalia, kuten PowerPoint-diasarja sekä esittelyvideo, joilla voi kertoa toiminnasta halutessaan. Lisäksi pajojen käytössä on yhteinen word-pohja moottoripaja ilmeellä ja logolla. Esittelymateriaalia on sähköisessä muodossa myös englanniksi. Esittelykäyttöön ja esimerkiksi keskustelun tueksi on toteutettu Moottoripaja Racing -mobiilipeli, joka on ilmaiseksi ladattavissa Google Play Storesta.

Kilpailusäännöt

Moottoripajatoiminnan suola, valtakunnalliset ja alueelliset ajoharjoittelutapahtumat käydään turvallisesti ja yhdessä sovituin säännöin. Moottoripajatoiminnan auto- ja mopotoimintaan liittyvät kilpailusäännöt ovat toiminnassa mukana olevien pajojen saatavilla, samoin kuin kilpailutapahtumien toimitsijalomakkeet.

Kausisuunnitelma ja muut materiaalit

Käytännön työn tueksi on laadittu mm. kausisuunnitelma sekä muita toimintavinkkejä nuorten kanssa työskentelyyn. Nuorten kanssa työskentelyä tukee myös aloituskysely, haastattelut sekä muu arviointiin liittyvä materiaali, jonka kautta saadaan tietoa nuorten vaiheista myös paikallisesti. Lisäksi Nuoren kirkon moottoripajatoiminta tarjoaa pajoille tukea tilastointiin, jonka avulla saadaan valtakunnallista tietoa moottoripajatoiminnasta.

Koulutusmateriaalit

Myös koulutusmateriaalia on tuotettu paikallisten pajojen tueksi. Kesäduunihakupaja-valmennus tukee nuorten työelämävalmiuksia. Nuoret oppivat mm. oman osaamisen tunnistamista sekä tekevät valmennuksessa ansioluettelon ja työhakemuksen. Valmennus on pilotoitu keväällä 2016. Vapaaehtoisille pajaohjaajille on valmisteltu nuorten kohtaamiseen sekä nuorten mielenterveys- ja kehityshäiriöihin sekä näiden kohtaamiseen liittyvät valmennukset. Nämä valmennukset tukevat ohjaajia erilaisten nuorten kohtaamisessa ja vahvistavat vuorovaikutustaitoja sekä osaamista.

#Liikenteessä-kouluvierailumateriaali

Nuoren kirkon moottoripajatoiminta on toteuttanut kouluvierailuja liikenneturvallisuuden merkeissä paikallisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. #Liikenteessä-kouluvierailumateriaali on tutustuttavissa ja toteutettavissa paikallisille moottoripajoille.

Materiaalien käyttäminen edellyttää paikallisen moottoripajan sitoutumista yhteisesti sovittuihin valtakunnallisiin toimintaperiaatteisiin ja moottoripajabrändiin. Paikallinen moottoripaja saa materiaalit käyttöönsä olemalla yhteydessä moottoripajatoiminnan työntekijöihin.