Moottoripajatoiminta

MOOTTORIPAJATOIMINTA

Moottoripajatoiminta on Suomen evankelis-luterilaisten seurakuntien ja/tai yhteistyötahojen (kunta, yhdistys, tms.) harjoittamaa diakonia- ja kasvatustyötä, jota tehdään erityisesti kaikkein heikoimmassa olevien lasten ja nuorten parissa. Toiminnan sisältöihin kuuluu liikennekasvatus, kouluopintojen tukeminen, syrjäytymisen ehkäisy, sosiaalinen vahvistaminen ja nuoren kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen.

Moottoripajatoiminta on:
  • Työskentelyä nuoren hyväksi.
  • Moniammatillista yhteistyötä.
  • Päihteetöntä ja turvallista.
  • Räätälöityä tukea.
  • Elämän todellisuutta rasvamontusta käsin.
  • Matalan kynnyksen kohtaamisia.
  • Luottamusta.
  • Itsensä löytämistä.
  • Tulevaisuuden pohdintaa.
  • Elämänhallinnan opetusmateriaalia.
Toiminnasta vastaa siihen nimetty työntekijä. Moottoripajatoiminnassa huomioidaan ympäristökasvatus (kierrätys ja syntyvän jälleen lajittelu ja jatkokäsittely), turvallisuusohjeet sekä vakuutuskysymykset.
Moottoripajatoiminnan käsikirja
Moottoripajatoiminnan käsikirjaan on koottu asiaa mm. toiminnan perusteista, pajatyypeistä ja turvallisuuskysymyksistä. Käsikirja on luettavissa sähköisessä muodossa Issuu-ohjelmassa.