Toimintaresurssit

TOIMINTARESURSSIT

Nuori kirkko ry:lla ei ole resursseja tukea paikallista moottoripajatoimintaa taloudellisesti. Sen sijaan pyrimme välittämään vinkkejä avustusmenetelmistä, joiden kautta nuorten kanssa työskentelevät moottoripajat voisivat hakea avustusta.

Mikäli sinä moottoripajatoimijana tiedät tahon, josta avustusta voisi hakea, ole yhteydessä moottoripaja@nuorikirkko.fi, niin välitetään tietoa täällä myös muille tekijöille.

Mahis-rahaa moottoripajatoimintaan?

Nuorten Akatemian (NA) hallinnoimalla Mahis-toiminnalla tuetaan haavoittuvassa elämäntilanteessa olevia 13-17-vuotiaita nuoria saamaan elämänsyrjästä kiinni. Mahis-ohjaajia on koulutettu jo 16 vuoden ajan. Ohjaajat voivat hakea Nuorten Akatemialta 100-600 € toimintatukea nuorten suunnitteleman projektin toteuttamiseen. Mikäli Mahis-ohjaajia ei toiminta-alueellasi ole, Nuorten Akatemia sellaisia kouluttaa. Lisätietoja avustuksen hakemisesta sekä koulutuksesta NA:n sivuilta. Lisätietoa Mahis-avustuksista ja hakuajoista.

Päätä itse! -projektirahaa liikenneturvallisuusprojekteihin

Päätä itse! on nuorten Nuorten Akatemian ja Liikenneturvan yhteishanke, joka tähtää nuorten riskikäyttäytymisen ja liikenneonnettomuuksien ehkäisemiseen. Hankkeen puitteissa nuoret voivat hakea 100-1000 euron tukea liikenneturvallisuuteen pyrkivän projektin toteuttamiseen. Projektin tulee olla nuorten itsensä ideoima ja toteuttama – ja sen tulee edistää liikenneturvallisuutta. Lisätietoja ja hakuajat.

KRITS-avustukset

Kriminaalihuollon tukisäätiölle voidaan osoittaa avustushakemuksia kriminaalihuollon kehittämistä ja tukemista koskevaan toimintaan tai vapaaehtoistoimintaan. Avustusta hankkeisiin voidaan hakea milloin tahansa. Säätiön hallitus päättää niistä kokouksissaan avustusjaoston valmistelevan käsittelyn jälkeen. Avustusjaos kokoontuu kolme kertaa vuodessa ja säätiön hallitus vuosittain 5-6 kertaa.

Syrjäytymisen ehkäisy

Kirkkohallituksen diakoniatyö jakaa vuosittain syrjäytymisen ehkäisy -avustusta. Määrärahaa myönnetään seurakunnissa tehtävän syrjäytymiseen liittyvän työn kehittämiseen, hankkeelle, joka kehittää käytäntöjä tai toimintamalleja ja niiden arviointimenetelmiä, joita voidaan soveltaa eri seurakunnissa. Lisätietoa avustuksen hakemisesta ja hakuajoista kirkkohallituksen sivuilta.

Alueelliset nuorisoleaderit

Leaderin kantavana ajatuksena on paikallisen asiantuntemuksen ja osaamisen hyödyntäminen kehittämistyössä. Suomessa on 54 Leader-ryhmää, jotka tekevät omat kehittämisohjelmansa ja valitsevat toteutettavat hankkeet. Leader-rahoituksella voidaan tukea mm. yritysten perustamista, kehittämistä ja investointeja, kylien elinvoimaisuutta, harrastusmahdollisuuksia ja kansainvälistä toimintaa. Näin lisätään maaseudun mahdollisuuksia ja vetovoimaa. Osalla Leader-ryhmistä on oma, raportoinnillisesti kevyempi nuorisoLeader, jota voi hakea esim. investointeihin tai tapahtumakustannuksiin. Lisätietoa Leader-rahoituksesta ja alueista.

AVI:n avustukset paikalliseen nuorisotoimintaan

Aluehallintovirastot jakavat vuosittain avustusta paikalliseen lasten ja nuorten harrastustoimintaan. Avustuksella pyritään opetus- ja kulttuuriministeriön asettamien tavoitteiden mukaisesti lisäämään lasten ja nuorten tasapuolisia harrastusmahdollisuuksia. Toiminnalta edellytetään sisällöllistä laadukkuutta, säännöllistä viikoittaista ja lukuvuotista toteutusta sekä kaikille avointa ja tasapuolista osallistumismahdollisuutta. Lisätietoja AVI:n sivuilta.

Moottoripaja-hankkeen valtakunnalliset yhteistyötahot:

Paikallisia yhteistyökumppaneita ovat hankkeen toimintamallien käynnistämiseen sitoutuvat paikalliset järjestöt ja seurakunnat pilottipaikkakunnilla. Hanke on käynnistynyt kesällä 2014.