Ajankohtaista

Nuorten tulevaisuusseminaarissa rakennettiin tulevaisuuden kirkkoa: “Meillä on on kaikki halu ja valta vaikuttaa”

Kirkko2025 -nuorten tulevaisuusseminaari kokosi viikonlopun aikana Tampereelle yli 80 nuorta aktiivia ympäri Suomen. Kaksipäiväisessä seminaarissa nuoret pääsivät työpajatyöskentelyn ja yhteisten keskustelujen avulla mm. vaihtamaan hyviä käytäntöjä erikokoisten seurakuntien välillä, kehittämään kirkon yhdenvertaisuutta ja pohtimaan keinoja, millä nuorten ääni

Tulevaisuusseminaarin osallistujat 2018.

saataisiin kirkossa paremmin kuuluviin.

 

Seminaarinuoret visioivat avointa, kaikenlaisia ihmisiä kutsuvaa ja ihmisten elämässä läsnäolevaa kirkkoa. Nuoret peräänkuuluttivat, että kirkko on yhteisö johon kaikkien on voitava kuulua. Esimerkiksi kehitysvammaisten toiminta erillään muusta nuorisotyöstä herätti kummastusta: miksi nuoret eivät tunne toisiaan, vaikka ovat samasta seurakunnasta? Miten kutsua maahanmuuttajia mukaan seurakunnan toimintaan? Onko seurakunnassa järkevä pitää tyttöjen ja poikien toimintaa erikseen?

 

Tärkeänä pidettiin myös kirkon julkisuuskuvan muutosta: seurakunta-aktiivit ovat ihan tavallisia ihmisiä ja kirkkoon mahtuu

Työryhmätyöskentelyä tulevaisuusseminaarissa.

monella tavalla ajattelevia. Viestinnän selkeyttämistä pidettiin olennaisena, jotta asenteet kirkkoa kohtaan muuttuisivat positiivisemmaksi. Nuoret kaipasivat myös lisää vaikutusmahdollisuuksia niin nuorten toimintaan kuin esimerkiksi seurakunnan rahankäyttöön.

 

 

 

Osallistujat pitivät seminaaria innostavana ja hyödyllisenä. “Sain paljon uusia ideoita kotiseurakuntaan vietäväksi”, arvioi Vilja Tuohisto-Kokko Ilmajoelta. Samaa mieltä ovat muut paikalla olevat. “Seminaari on antanut minulle paljon uusia näkemyksiä kristinuskoon ja siihen, miten erilaisia seurakunnat ovat ympäri Suomen”, espoolainen Sampo Lahti kertoo.

Valtakunnallinen tulevaisuusseminaari järjestetään vuosittain Tampereella. Seminaarin

Tampereen piispa Matti Repo kommentoi seminaarin antia.

kutsuvieraina päivää seuraavat joukko kirkolliskokousedustajia ja piispa. Tapahtuman toteuttavat yhteistyössä Nuori kirkko ry ja Kirkon kasvatus- ja perheasiat.  Lisätietoja: www.nuortentulevaisuusseminaari.fi ja sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #kirkko2025

X