Perhetoiminta

Perhetoiminta

Nuori kirkko ry vaikuttaa toiminnallaan perhetyön sisällölliseen kehittämiseen. Tavoitteena on tukea seurakuntien panostusta lapsi- ja perhelähtöiseen työhön ja määrätietoiseen ja suunnitelmalliseen sisällön kehittämiseen siten, että perheiden side seurakuntaan vahvistuu.

Perhelähtöisellä toiminnan vahvistamme  seurakuntalaisuutta ja seurakuntalaisten osallisuutta seurakunnan elämään.

Nuori kirkko järjestää koulutusta, joka tukee seurakunnassa perheiden kanssa toimivia työntekijöitä ja vapaaehtoisia. Kiinnitämme huomiota eri tilanteissa olevien perheiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja myös mahdollisuuksiin saada vertaistukea.

Koulutus suunnitellaan paikallisten tarpeiden mukaisesti yhdessä tilaajan kanssa. Koulutuksen ja siihen liittyvien hankkeitten kautta tuemme seurakuntia kehittämään perhelähtöistä työotetta omilla paikkakunnillaan. Jatkamme yhteistyötä verkostoissa kasvatuksen ja diakonian työntekijöiden osaamisen ja yhteistyön lujittamiseksi.

Välitämme tietoa, tuotamme materiaalia, rohkaisemme ja tuemme osaamista. Tuemme uusien perhetyön toimintatapojen leviämistä.