Pilotti

Pilotti

Pilotti on 10–14-vuotiaita aktivoiva toimintamuoto. Siinä yhdistyvät liikunta, taidot ja vapaaehtoistoiminta elämyspedagogiikan viitekehyksessä. Tutustumalla erilaisiin toimintoihin osallistuja rakentaa minäkuvaansa ja löytää omaa paikkaansa elämässä.

Pilotti-ohjelmassa varhaisnuoren vastuu toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta kasvaa porrasteisesti. Ohjelma on olemukseltaan kasvatuksellinen prosessi, jossa tärkeintä on ”matkallaolo”. Pilotissa on kolmetasoa ja neljä toimintaaluetta (liikunta, taidot, palvelu ja seikkailu).

Ohjaajalle Pilotti tarjoaa työkalun verkostoitumiseen paikkakunnan toimijoihin. Pilotti toimii niin henkilökohtaisena kuin ryhmätoimintana, koulussa ja leirillä. Pilotissa hyödynnetään mahdollisimman paljon jo valmiita paikkakunnan toimintoja ja toimijoita. Ohjaajalla on osallistujien ohjaaja ja toimintojen mahdollistaja.

Pilotin ovat kehittäneet seurakuntien ja kuntien nuorisotyön kokeneet ohjaajat. Taustavoimina ovat Avartti, Kirkon kasvatus ja perhetyö ja Nuori kirkko.