Mikä Saapas?

MIKÄ SAAPAS?

Palveluoperaatio Saapas vastaa nuorten välittömään fyysiseen, psyykkiseen tai sosiaaliseen avun tarpeeseen. Toimijoina ovat täysi-ikäiset, koulutetut vapaaehtoiset kansalaistiedoin ja -taidoin.

Saapas menee sinne, missä nuoret jo ovat. Saappaan vapaaehtoiset kohtaavat nuoria heidän omilla ehdoillaan kaduilla, festareilla ja sosiaalisessa mediassa. Saapaslaiset ovat turvallisia ja luotettavia aikuisia, jotka kuuntelevat ja auttavat nuoria. 

Saapas-päivystäjinä toimivat koulutetut täysi-ikäiset vapaaehtoiset. Heitä tukevat Saapas-ryhmien vastaavat ohjaajat, jotka ovat seurakuntien tehtäväänsä nimeämiä henkilöitä. Palveluoperaatio Saapas on osa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nuorisotyötä. Nuori kirkko ry koordinoi Saappaan toimintaa valtakunnallisesti.

Lisätietoja antaa Nuori kirkko ry:n Ville Viljakainen p. 0400 105 071, ville.viljakainen@nuorikirkko.fi. 

Tuettu Veikkauksen tuotoilla

NETTISAAPAS

NettiSaapas on uraauurtava toimija verkossa tapahtuvassa etsivässä nuorisotyössä. NettiSaapas menee nuorten luo sosiaalisessa mediassa ja kuuntelee, mitä nuorilla on mielen päällä.

NettiSaapas hakeutuu nuorten luo verkkopalveluissa ja on vuorovaikutuksessa heidän kanssaan. Etsivää nuorisotyötä verkossa NettiSaappaan toimintamallilla voivat tehdä seurakunnat tai kunnat yhteistyössä seurakuntien kanssa.

KATUSAAPAS

KatuSaapas kohtaa nuoria, heidän ehdoillaan, siellä missä nuoret ovat. KatuSaapas toimi päivystämällä pääasiassa viikonloppuisin asuma-alueilla ja nuorten kokoontumispaikoissa.

KatuSaappaan vapaaehtoiset päivystäjät kulkevat nuorten rinnalla kaduilla, kuunnellen, auttaen ja opastaen. KatuSaappaan vapaaehtoisilla on aikaa kaduilla juuri niille nuorille, jotka tarvitsevat huolenpitoa, apua tai juttukaveria. KatuSaappaan yhteydessä toimii SaapasKahvila Kajaanissa, Sotkamossa, Lapinlahdella, Fuengirolassa sekä Keravalla.

FESTARISAAPAS

FestariSaapas toimii suurtapahtuman järjestäjän kanssa yhteistyössä rakentaen festarialueelle toimiva auttamisjärjestelmä nuorille. FestariSaapas on läsnä suurtapahtumissa auttamassa ja kuuntelemassa apua tarvitsevia nuoria. Saapas nähdään usein esim. SPR:n yhteistyökumppanina.