Mikä Saapas?

Mikä Saapas?

 • on ev.lut. kirkon yksi nuoriso- ja erityisnuorisotyön muoto.
 • toteuttaa etsivän työn menetelmää.
 • toimintakokonaisuus muodostuu KatuSaappaasta, FestariSaappaasta, NettiSaappaasta ja SaapasKahviloista.
 • jokaista osa-aluetta toteutetaan samoin toimintaperiaattein
 • tarjoaa nuorisotyön palveluita nuorille, jotka viettävät aikaansa muualla kuin järjestetyn nuorisotoiminnan piirissä.
 • toimii keskustelukumppanina, avun antajana ja opastajana siellä, missä nuoret viettävät aikaansa.
 • Saapas löytyy Facebookista: @saapas
 • Instagramista: @palveluoperaatiosaapas

Saapas-ryhmän toiminta perustuu:

 • vapaaehtoisuuteen
 • luottamukseen
 • avoimuuteen
 • jokamiehen oikeuksiin ja kansalaisvelvollisuuksiin

Toimintaa ohjaa seurakunnan nimeämä henkilö tai henkilöt. Valtakunnallisesti Saappaan toimintaa koordinoi Nuori kirkko ry. Saapas-ryhmässä voi toimia vapaaehtoinen, tehtäviinsä koulutettu täysi-ikäinen henkilö.

Tuettu Veikkauksen tuotoilla

NettiSaapas

NettiSaapas on uraauurtava toimija verkossa tapahtuvassa etsivässä nuorisotyössä. NettiSaapas on Palveluoperaatio Saappaan jalkautuvan  työn menetelmän sovellus sosiaalisessa mediassa. NettiSaappaan toiminta käynnistyi vuonna 2011.

NettiSaapas toimii samoin periaattein ja tavoittein kuin kadulla ja festareilla toimivat Saapasryhmät. NettiSaapas on sitoutunut Nuorille suunnatun verkkotyön foorumin eettisiin periaatteisiin. NettiSaapas toimii tällä hetkellä Youtuben ja Instagramin keskusteluissa sekä Suomi24-sivuston keskustelupalstoilla. NettiSaapas osallistuu käynnissä oleviin keskusteluihin NettiSaappaan omilla profiileilla sekä keskustelee nuorten kanssa. Lisäksi NettiSaappaan profiileihin (netti.saapas, netti_saapas ja netti_saapas2) voi jättää viestejä.

NettiSaappaan toiminnasta vastaavat NettiSaappaan ryhmät. Toimintaa toteuttavat tehtäviinsä koulutetut 18 vuotta täyttäneet vapaaehtoiset yhdessä työntekijöiden kanssa.

Toimintamallin käynnistäminen seurakunnassa

Etsivää nuorisotyötä verkossa NettiSaappaan toimintamallilla voivat tehdä seurakunnat tai kunnat yhteistyössä seurakuntien kanssa. NettiSaapas toiminnan käynnistämiseen edellytetään

 • toimintaan soveltuvaa laitteistoa
 • toimintaan soveltuvaa tilaa
 • NettiSaappaasta vastaava ohjaaja

KatuSaapas

KatuSaapas on viikonloppuisin tai arki-iltaisin tapahtuvaa päivystystoimintaa. Ennen iltapäivystystä Saapasryhmä kokoontuu suunnittelemaan illan toimintaa. Nuorille tarjotaan mahdollisuutta keskustella Saapaslaisten kanssa.

Saappaan päivystykset eivät ole niinkään kontrolloivaa työtä vaan matalan kynnyksen auttamistyötä, jossa etsivän työn periaatteiden mukaisesti nuorella itsellään on vahva itsemääräämisoikeus kontaktitilanteessa. Saapas noudattaa kuitenkin lastensuojelulain velvoitteita (LS 5, 25§, 1-3 mom.) ja hälyttää tarvittaessa virka-apua.

FestariSaapas

FestariSaapas toimii suurtapahtuman järjestäjän kanssa yhteistyössä rakentaen festarialueelle toimiva auttamisjärjestelmä nuorille.

Festivaaliympäristössä korostuu vahvasti ensiapupainotteinen työskentely, mutta myös keskustelullinen ensiapu. Kesäkaudelle ja festivaaleille tyypillinen runsas päihteiden käyttö aiheuttavat monenlaisia vaaratilanteita nuorille ja varttuneemmillekin osallistujille. Usein festareilla toimitaan yhteistyössä useamman auttamisorganisaation kanssa.
Saapas nähdään usein esim. SPR:n yhteistyökumppanina.

Lisätietoja antaa Erityisnuorisotyön sihteeri Ville Viljakainen p. 0400 105 071, ville.viljakainen@nuorikirkko.fi. 

X