Saappaan työntekijälle

Työntekijälle

Palveluoperaatio Saapas on rekisteröity tavaramerkki, jonka käyttöä valvoo Nuori kirkko ry. Tavaramerkki on rekisteröity evankelisluterilaisen kirkon työmuodoksi. Käynnistettäessä toimintaa on sitouduttava Palveluoperaatio Saappaan toimintaperiaatteisiin.  

Saapastoiminnan käynnistämisidean saatuasi etene seuraavasti:

  • Ota yhteys Nuoreen kirkkoon, josta seurakuntasi voi saada materiaalia ja vinkkejä toiminnan aloitukseen.
  • Saat tukea toiminnan käynnistykseen Nuori kirkosta ja Saappaan vastaavilta ohjaajilta. Tuki voi liittyä koulutukseen, ohjaajana kehittymiseen, taloudelliseen tukeen tai keskusteluun.
  • Pohdi, haluatko toteuttaa Saapastoimintaa yhdellä tai useammalla osa-alueella: netissä, kadulla, festivaaleilla.
  • NettiSaapas toiminnan aloittamisen edellytyksenä on osallistuminen siihen pätevöittävään Nuoren kirkon koulutukseen. Tämän lisäksi laaditaan kirjallinen sopimus toiminnan toteuttamisesta seurakunnan kirkkoherran/esimiesasemassa olevan henkilön kanssa.
  • Saappaan vastaavana ohjaajana voit hakeutua Saappaan neuvottelukuntaan, jossa voit vaikuttaa ja kehittää toimintaa.

 

Saapastyön tueksi on tuotettu materiaaleja, joihin voi käydä tutustumassa Materiaalit -sivulla. Mikäli haluat toimia ohjaajana, voit hakea ohjaajatunnusta, jonka haltijana sitoudut toimimaan Palveluoperaatio Saappaan vahvistettujen ja voimassaolevien periaatteiden mukaisesti. Ohjaaja lupautuu tarvittaessa myös toimimaan tutorina uudelle Saapasohjaajalle. Ohjaajatunnusta voi hakea täyttämällä hakemuksen.

Lisätietoja Saapastoiminnasta saat erityisnuorisotyön sihteeri Ville Viljakaiselta 0400 105071 ville.viljakainen@nuorikirkko.fi

X