Ajankohtaista

Suuntaseminaarissa etsittiin kasvatuksen ydintä ja ideoitiin kummitoimintaa

Melkein 40 kirkon kasvatuksen ammattilaista kokoontui helmikuun alussa Nuoren kirkon toimintakeskus Tievatuvalle syventymään siihen, mikä on seurakuntien työssä kaikkein tärkeintä.Maanantaista perjantaihin kestävä Suuntaseminaari järjestettiin nyt Saariselän hangilla muistitiedon mukaan 19. Kerran. ”Suuntaseminaarin ehkä suurin saavutus on ollut Tytöt ja pojat seurakuntalaisina -kehittämisasiakirjan ideoiminen yhdessä. Asiakirjaa käsiteltiin myös sen valmistumisen jälkeen seminaarissa. Suuntaseminaarista on lähtenyt aikanaan myös kasvatuksen kaariajattelu. Moni käytännön idea on synnytetty ja ideoitu seminaarissa, josta se on jalkautunut seurakunnan arkityöhön”, valottaa Nuoren kirkon kouluttaja Maara Kosonen, joka on päävastuussa vuoden 2018  Suuntaseminaarista.

Suuntaseminaarin osallistujat Tievakappelilla

Viikon ohjelma jakautuu aamupäivän ja illan teemallisiin kotatyöskentelyihin ja iltapäivän lompoloihin, jolloin osallistujilla on mahdollisuus hiihtää, retkeillä ja saunoa upeassa tunturiympäristössä. Kodat myös johdattavat yhä syvemmälle ja monipuolisemmin viikon teemaan, joka tällä kertaa oli Ytimessä. Alkuviikosta perehdyttiin omaan ja seurakuntien yleisimpiin kirkkopolkuihin, ideoitiin uutta kummitoimintaa seurakuntiin ja pohdittiin, miten lisätä kirkon merkittävyyttä tämän hetken lasten ja nuorten elämässä.

”Parasta täällä on se, että paikalla on työkavereita ympäri Suomen. Se lisää ymmärrystä seurakuntien todellisuudesta ja tuo uusia ideoita. Täältä saa käytännön vinkkejä ja kotiin vietävää arkeen”, kommentoi nuorisotyöntekijä Pauli Syrjö Helsingin Mikaelin seurakunnasta. Kirkkohallituksen ruotsinkielisen kasvatuksen johtava asiantuntija Stefan Myrskog pitää seminaarin rytmityksestä: ”Teemme kovasti töitä, mutta samalla luonto tarjoaa ympärille retriittimäiset olosuhteet.”

Tievatuvan päärakennus Retki-Tieva talviauringossa.

Tänä vuonna kirkkohallituksen käynnistämän kolmivuotisen Kaste ja kummius –hankkeen käytännön toteutus on ollut Suuntaseminaarin ohjelmaa jäsentävä kokonaisuus. Loppuviikosta syvennytään jumalanpalveluselämän kehittämiseen lasten ja nuorten näkökulmasta sekä pysähdytään rauhan äärelle. Rauha on kirkon kasvatuksen teemana vuosina 2018-2019.

”Olen nauttinut seminaarin keskustelevasta ja eteenpäin vievästä ilmapiiristä”, kertoo rippikoulu- ja nuoristyön asiantuntija Jaakko Niiles Suomen Lähetysseurasta. Keskellä viikkoa ei vielä pysty kiteyttämään viikon antia tyhjentävästi. ”Seminaarin anti punnitaan kotiin mentyä”, kiteyttää johtava kasvatuksen asiantuntija Pirjo Lehtonen-Inkinen Lähetysseurasta.

Suuntaseminaari järjestetään joka toinen vuosi Tievatuvalla Saariselällä. Vuoden 2018 seminaarin järjestivät yhteistyössä Nuori kirkko ry, Kirkon kasvatus- ja perheasiat sekä Suomen Lähetysseura.

X