Tag Archives: NAVI

Kuvassa NAVI-ryhmän puheenjohtajat vuodelle 2020.
NAVI-ryhmän puheenjohtajisto vuodelle 2020 valittu!

NAVI-ryhmä on valinnut keskuudestaan puheenjohtajiston vuodelle 2020.  Vuodenvaihteessa puheenjohtajana aloittaa kolme vuotta varapuheenjohtajana toiminut Ville ”Lexa” Lehonmaa (kuvassa vasemmalla). Hän tarttuu työhön innolla – ”se on täynnä mahdollisuuksia!” Lexan mukaan ”ensi vuoden merkittävin tapahtuma on kirkolliskokousedustajien vaali. NAVI:n on aloitettava valmistelut, jotta nuoret saadaan painopisteeksi jo vaalikauden alkupuoliskolle.” Varapuheenjohtajaksi valittiin Lapuan hiippakuntaa edustanut Aapo Tähkäpää. […]

Nuorten ja päättäjien kohtaaminen kirkossa – työkaluja ja ideoita tarjolla

Toukokuun 2019 kirkolliskokouksessa otettiin askeleita nuorten vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseksi, kun kirkkohallituksen esitys asiasta äänestettiin edelleen lakivaliokuntaan. Esityksen tavoittelema muutos velvoittaisi seurakuntia perustamaan nuorten eli alle 29-vuotiaiden konfirmoitujen seurakunnan jäsenten vaikuttajaryhmän. Ryhmän voisi perustaa joko yksin tai naapuriseurakunnan kanssa, mutta yhtälailla ryhmä voisi olla yhteinen seurakuntayhtymälle tai rovastikunnalle. Samaisen kirkolliskokouksen yhteydessä kirkolliskokousedustajat kohtasivat lapsia ja nuoria iltaistunossaan. […]

NAVI-ryhmä etsii NAVI-sihteeriä

“Nuorten mielipiteellä on merkitystä  ja se on saatava kirkossa kuuluviin”. Tämän teeman edistämiseksi työskentelee Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI, oletko sinä toiminnan mahdollistava  seuraava sihteerimme? Etsimme nyt tapahtumatuotannosta ja fasilitoivasta työotteesta  innostuvaa sihteeriä tukemaan vaikuttamisryhmämme toimintaa. NAVI-sihteerinä  järjestät NAVIn tapaamisia, valmistelet aineistoja ja sparraat ryhmämme puheenjohtajistoa työskennellessämme kohti yhteisiä tavoitteita. Ryhmän laatii itselleen toimintasuunnitelman, jonka pohjalta […]

Nuori kirkko ry etsii NAVI-sihteerin sijaista

  Nuori kirkko on olemassa, jotta lasten ja nuorten ääni kuuluisi kirkossa ja yhteiskunnassa nykyistä paremmin.  Meillä on paljon laadukasta toimintaa – nyt etsimme sinua, joka vie työtämme eteenpäin Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI:n kanssa. NAVI on nuorten aikuisten ryhmä, jonka intohimona on vaikuttaa seurakuntien ja koko kirkon toimintaan. NAVI-ryhmään kuuluu alle 30-vuotiaita edustajia hiippakunnista ja […]

Nuorten 9,5 teesiä kirkon uudistamiseksi

Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI on koonnut 9,5 teesiä kirkon uudistamiseksi. Teesit pohjautuvat kyselyyn kirkosta ja sen tulevaisuudesta, jonka  NAVI teetti Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 16-29 -vuotiaille jäsenille syksyllä 2016. Kyselyyn saatiin noin 150 vastausta, joiden pohjalta lopulliset teesit muotoiltiin. Teeseillä NAVI-ryhmä haluaa tuoda julki kirkon nuorten jäsenten mielipiteen kirkon nykytilasta sekä siitä, mihin suuntaan kirkkoa tulisi […]

NAVI ideoi tulevaa Lauttasaaren toimistolla

Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI kokoontui Nuori kirkko ry:n tiloissa Lauttasaaressa maaliskuun kolmantena viikonloppuna. Viioknlopun aikana ryhmä muun muassa valmisteli 9,5 teesiä -julkilausumaansa, joka julkaistaan toukokuussa. Teesejä varten NAVI on kerännyt kaikista hiippakunnista nuorten ja nuorten aikuisten ajatuksia kirkkomme nykytilasta sekä siitä, mihin suuntaan kirkkoa tulisi kehittää. NAVI juhlii teesien avulla reformaation merkkivuotta. NAVI myös käynnisti […]

NAVI: Nuorten vaikutusmahdollisuuksia kirkossa voi parantaa

Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI on julkaissut kannanoton siitä, kuinka nuorten vaikutusmahdollisuuksia kirkossa voitaisiin edistää nykyistä paremmin. Kannanotto on luettavissa sekä NAVIn blogissa että alla kokonaisuudessaan. NAVI kokoaa yhteen kirkon nuoria luottamushenkilöitä, pyrkien lisäämään nuorten aikuisten vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksia sekä kirkon toiminnassa että kirkollisessa päätöksenteossa. NAVI on kirkko- ja puoluepoliittisesti sitoutumaton toimija. Toiminta rakentuu eri hiippakuntien […]