Tag Archives: nuorten tulevaisuusseminaari

Nuorten ja päättäjien kohtaaminen kirkossa – työkaluja ja ideoita tarjolla

Toukokuun 2019 kirkolliskokouksessa otettiin askeleita nuorten vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseksi, kun kirkkohallituksen esitys asiasta äänestettiin edelleen lakivaliokuntaan. Esityksen tavoittelema muutos velvoittaisi seurakuntia perustamaan nuorten eli alle 29-vuotiaiden konfirmoitujen seurakunnan jäsenten vaikuttajaryhmän. Ryhmän voisi perustaa joko yksin tai naapuriseurakunnan kanssa, mutta yhtälailla ryhmä voisi olla yhteinen seurakuntayhtymälle tai rovastikunnalle. Samaisen kirkolliskokouksen yhteydessä kirkolliskokousedustajat kohtasivat lapsia ja nuoria iltaistunossaan. […]