Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus

Toimintamme ensisijaisena tarkoituksena on tukea seurakuntien varhaiskasvattajia heidän työssään lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisessä ja varhaiskasvatuksen kehittämisessä. Koulutustoiminnassa etsimme ajankohtaisia teemoja ja näkökulmia, ja rakennamme niistä koulutuksen sisältöjä. Toimimme aktiivisessa vuoropuhelussa seurakuntien ja yhteistyökumppaneiden kanssa – saamamme palautteen pohjalta kehitämme toimintaamme jatkuvasti.

Laadukkaan varhaiskasvatuksen keskiössä on lapsi. Lapsen kasvun ja kehityksen kokonaisvaltainen tukeminen ja lapsen hyvä elämä ovat varhaiskasvatuksen tärkeimmät tehtävät. Meille varhaiskasvatuksen laatu ja pedagogiikka ovat kunnia-asia ja seurakuntien varhaiskasvatuksen merkityksen nostaminen sydämen asia!

Koulutusten lisäksi olemme mukana järjestämässä erilaisia ammattilaisille suunnattuja tapahtumia ja seminaareja. Vuosittain järjestettävät Valtakunnalliset seurakuntien varhaiskasvatuksen neuvottelupäivät kokoavat yhteen runsaat 300 varhaiskasvatuksen ammattilaista ajankohtaisten asioiden äärelle!

Olemme myös mukana tuottamassa ja toimittamassa erilaisia varhaiskasvatuksen materiaaleja. Pieni on suurin -varhaiskasvatuksen lehti seuraa alan ajankohtaisia aiheita ja nostaa esiin seurakunnissa toteutuvan varhaiskasvatuksen hyviä käytäntöjä. Lehden liitteistä voi poimia sisältöjä mitä erilaisimpien lapsiryhmien toimintaan – mm. pyhäkouluihin, päivä- ja perhekerhoihin.

Vuonna 2018 toimintamme sisältöihin vaikuttavia asioita ovat mm. valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu), kasvatuksen yhteinen rauha-teema sekä Piki – pienten lasten kiusaamisen ehkäisyn hanke.

X