Päiväkerhot

Päiväkerhot

Päiväkerho on lapsen kasvupaikka, jossa toimitaan kumppanuudessa lapsen kodin kanssa. Lapsesta välittäminen, lapsuuden ilon kokemukset ja lapsen hengellisen herkkyyden vaaliminen ovat päiväkerhon ydintä. Päiväkerho rakentaa lapsen kokemusta seurakunnasta, jossa hän tulee kohdatuksi kokonaisvaltaisesti ikäkaudelleen merkityksellä tavalla.

Päiväkerholaiset kokoontuvat arkisin 2–4 kertaa viikossa leikkimään ja toimimaan, arkisesti ja pyhän äärellä. Päiväkerhoja ohjaavat ammattitaitoiset lastenohjaajat, joilla on lapsi- ja perhetyön perustutkinto. Päiväkerhoarkea värittää monipuolinen ja pedagogisesti suunniteltu toiminta, jonka sisältöä lapset luovat yhdessä aikuisten kanssa. Ryhmässä syntyvät kaverisuhteet ovat lapselle tärkeitä, samoin lämmin suhde lastenohjaajiin. Päiväkerholaiset ovat 3-5 -vuotiaita. Osassa seurakuntia kerhotoimintaa järjestetään jo 2-vuotiaille.

X