VARHAISKASVATUS

Toimintamme ensisijaisena tarkoituksena on tukea seurakuntien varhaiskasvattajia heidän työssään lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisessä ja varhaiskasvatuksen kehittämisessä. Koulutustoiminnassa etsimme ajankohtaisia teemoja ja näkökulmia, ja rakennamme niistä koulutuksen sisältöjä. Toimimme aktiivisessa vuoropuhelussa seurakuntien ja yhteistyökumppaneiden kanssa – saamamme palautteen pohjalta kehitämme toimintaamme jatkuvasti.

Laadukkaan varhaiskasvatuksen keskiössä on lapsi. Lapsen kasvun ja kehityksen kokonaisvaltainen tukeminen ja lapsen hyvä elämä ovat varhaiskasvatuksen tärkeimmät tehtävät. Meille varhaiskasvatuksen laatu ja pedagogiikka ovat kunnia-asia ja seurakuntien varhaiskasvatuksen merkityksen nostaminen sydämen asia!

Lapsi asettelemassa leikkipalikoita päällekkäin

VASU KIRKOSSA

Vasu kirkossa edistää lapsen osallisuutta seurakuntalaisuuden näkökulmasta huomioiden lapsen iän ja kehitystason. Lapsen kokonaisvaltainen kohtaaminen ja kasvun ja kehityksen tukeminen ovat keskeistä seurakunnan varhaiskasvatuksessa.

LAPSET SEURAKUNTALAISINA

Näkemys lapsesta aktiivisena toimijana ja oman elämänvaiheensa asiantuntijana on noussut yhä merkityksellisemmäksi seurakuntien toiminnan suunnittelussa. Päätöksenteossa kuullaan ja otetaan  huomioon lasten mielipiteet sekä arvioidaan ennakolta päätösten vaikutukset lapsiin ja perheisiin.

PYHÄKOULU

Pyhäkoulu on luonteeltaan lasten jumalanpalvelus. Siellä lauletaan, leikitään, pohditaan, tutkitaan Raamatun kertomuksia, rukoillaan. Pyhäkoulussa vahvistuu oma uskonnollinen identitetti ja oppii kristittynä elämisen arjen taitoja. 

PERHETOIMINTA

Perhetoiminnan tavoitteena on tukea seurakuntien panostusta lapsi- ja perhelähtöiseen työhön ja määrätietoiseen ja suunnitelmalliseen sisällön kehittämiseen siten, että perheiden side seurakuntaan vahvistuu.

VARHAISKASVATUKSEN NEUVOTTELUPÄIVÄT

Vuosittain järjestettävät seurakuntien varhaiskasvatuksen neuvottelupäivät kokoavat vuosittain yhteen jopa yli 300 varhaiskasvatuksen ammattilaista. 

LAVA

Lapsivaikutusten arviointi eli LAVA on työkalu ja menetelmä, jolla toimintaa ja päätöksentekoa punnitaan lapsen edun näkökulmasta. Lapsella tarkoitetaan lapsivaikutusten arvioinnin yhteydessä alle 18-vuotiaita.

PIKI

Pienten lasten kiusaamisen ehkäisyhanke (PIKI) pyrkii kiusaamisessa nollatoleranssiin. Tämän tukena on uusi toimintamalli, jolla tunnistetaan ja ehkäistään kiusaamista varhaiskasvatusryhmissä. 

Pieni lapsi raidallinen pinkki haalari päällä

YHTEYDET KUNTIEN VARHAISKASVATUKSEEN

VASU velvoittaa varhaiskasvatusta toteuttamaan kaikille yhtenäistä katsomuskasvatusta. Tämän kasvatuksen kautta tuetaan lapsen kokonaisvaltaista kasvua, hänen identiteettinsä kehitystä ja lapsen oikeuksia YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti.