VIRSIVISA

Virsivisa on kouluille tarjottu mahdollisuus tutustua koululaisia innostavalla tavalla – opetussuunnitelmaankin sisältyviin – virsiin sekä uskontotunnin oppiaineksena että osana suomalaista ja myös maailmanlaajaa kulttuuriperintöä. Varsinaisissa visavaiheissa kisaa kolmihenkinen joukkue, joka edustaa yhdessä sovitusti joko koko luokkaa tai esimerkiksi uskonnon opetusryhmää, joka on voinut tutustua virsikirjoon myös yhteisesti.